Professor Arvid Carlsson har avlidit

Arvid Carlsson fick Nobelpriset i medicin år 2000 för sin forskning om hjärnans signalsubstanser. Det var han som tillsammans med sin forskargrupp upptäckte att dopamin är en signalsubstans i hjärnan och att substansen har stor betydelse för kontrollen av våra rörelser. Hans forskning har bland annat lett till ett läkemedel, levodopa, som ökar rörligheten vid Parkinsons sjukdom,

Parkinsonfonden kommer att med saknad minnas honom för hans ovärderliga insats. Arvid Carlsson blev 95 år gammal.“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss