Ditt eget projekt

Parkinsonfonden genomför ett pilotprojekt med crowdfunding

Allmänt om crowdfunding

Crowdfunding (gräsrotsfinansiering) via Internet har på senare tid blivit ett allt vanligare sätt att samla in pengar till begränsade projekt. Metoden används vid finansiering av bland annat teknikprojekt, kulturprojekt och sociala projekt, men också för forskningsprojekt och sker via webbaserade plattformar. Oftast sätter man upp ett insamlingsmål som skall nås under en viss tid, men även andra modeller  förekommer.

Projekten presenteras ofta för potentiella givare genom en informationsfilm, men om så önskas kan man använda text i stället. Om presentationsfilmen är intresseväckande och slagkraftig kan den attrahera många att vilja bidra helt enkelt för att man vill se projektet förverkligas. För att öka intresset förekommer ofta att givarna får en förmån av något slag som tack för gåvan.

Parkinsonfondens pilotprojekt

Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens

Projektledare: Anna Erlandsson

Målet med vår forskning är att förstå hur hjärnans stödjeceller, astrocyterna, bidrar till Parkinsons sjukdom och Lewy Body demens. Intressanta resultat från vår forskningsgrupp visar att astrocyterna påverkar processer som kan leda till spridning av sjukdomarna i hjärnan. Genom denna nya infallsvinkel hoppas vi kunna identifiera framtida behandlingsstrategier för Parkinsons sjukdom och Lewy Body demens.
Läs mer om projektet

Tillämpning av nya mänskliga utvecklingsfaktorer till cellersättningsterapi för Parkinsons sjukdom

Projektledare: Ernest Arenas

I detta projekt vill vi utveckla en ny metod för att skapa den typ av celler som orsakar de viktigaste symptomen vid Parkinsons sjukdom, nämligen dopaminerga neuron i substantia nigra. Vi kommer att använda mänskliga pluripotenta stamceller och nyligen identifierade utvecklingsfaktorer för att skapa substantia nigra dopaminerga neuron i laboratoriet. Dessa kan sedan användas i framtiden för cellersättningsterapi eller läkemedelsutveckling.
Läs mer om projektet

Riktad biomarköranalys i ryggmärgsvätska och plasma från patienter med Parkinsons sjukdom

Projektledare: Miles Trupp

När rörelserelaterade symptom kan användas för att diagnostisera Parkinsons sjukdom har redan mer än 50 procent av de dopaminnervcellerna i en del av hjärnan som heter substantia nigra dött. En tidigare diagnos förbättrar utveckling och effekt av framtida läkemedel. Genom att utnyttja ett världsunikt biobanksmaterial från norra Sverige, där blod samlats in från friska personer som senare insjuknat i Parkinsons sjukdom, kommer vi att kunna identifiera tidiga molekylära förändringar som kan förutsäga utvecklandet av sjukdomen.
Läs mer om projektet

Utvärdering av medicin som aktiverar Sigma-1 receptor: en sjukdomsbromsande behandling för personer med Parkinson?

Projektledare: Angela Cenci Nilsson och Håkan Widner

Kan man få dopamin-producerande nervtrådar att växa igen vid Parkinsons sjukdom? Det vet vi inte i dagens läge. Däremot vet vi att mediciner som stimulerar Sigma-1 receptorn främjar en tillväxt av dopamin-nervtrådar på djur som har en Parkinson-liknande skada. Med detta projekt vill vi testa samma sorts mediciner på Parkinsonpatienter.
Läs mer om projektet

Nya Tekniker inom Magnetkamera för Parkinsons sjukdom

Projektledare: Niklas Lenfeldt

Parkinsons sjukdom är en obotlig hjärnsjukdom och tidigt upptäckt är nödvändig för att snabbt kunna bromsa sjukdomen. I detta projekt används moderna tekniker inom magnetkamera för att identifiera sjukdomens specifika skademönster i hjärnan och därmed utveckla en objektiv och mer tillförlitlig metod för tidig upptäckt än vad dagens metoder kan erbjuda.
Läs mer om projektet