Hit går pengarna

Genom ditt stöd till Parkinsonfonden bidrar du till att starta, intensifiera och fullfölja angelägen forskning om Parkinsons sjukdom. En sjukdom som orsakar stort lidande hos dem som drabbats av sjukdomen och deras familjer.
Parkinsonfonden arbetar också för att öka kunskapen om Parkinson och parkinsonforskning hos allmänheten och beslutsfattare genom information och seminarier.

Insamlade medel 2013:

Så fördelades gåvorna 2013:

– Forskningsstöd 94%
– Insamlingskostnader 3%
– Administration 3%

Under 2015 ökade administrationskostnaderna till 18% av de insamlade medlen, främst beroende på en minskning av donationer via arv och testamenten med en minskning av ändamålskostnaderna som konsekvens.

Parkinsonfonden har ett 90-konto. Kontot granskas av Svensk Insamlingskontroll, som är en garanti för att de insamlade medlen används på rätt sätt. I enlighet med Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av insamlade medel användas till ändamålet.