Om personuppgifter

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond har som mål att personer vars personuppgifter bearbetas av fonden alltid ska kunna  känna sig säkra på att den personliga integriteten respekteras och att vederbörlig försiktighet iakttas.

Parkinsonfonden följer de nationella lagarna om dataskydd vilka styr insamling och användning av data för enskilda personer (personuppgifter), t.ex. Personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftslagen styr bearbetningen av personuppgifter och gäller för de flesta av de aktiviteter som Parkinsonfonden arbetar med.

Personuppgifter, däribland uppgifter om namn och adress, som lämnas till Parkinsonfonden kan bearbetas såväl manuellt som med dator. Detta sker för att kunna ge de uppgifter eller utföra den tjänst som efterfrågas, men även i marknadsförings- försäljnings- eller produktutvecklingssyfte.

Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få se de uppgifter som finns lagrade om dig. Parkinsonfonden kommer att respektera sådana rättigheter för att uppfylla sina juridiska skyldigheter. Om du har frågor om detta, är du välkommen att kontakta oss.