Stadgar

Antagna av styrelsen den 11 oktober 2004 och godkända av Länsstyrelsen den 29 mars 2005.
§1 På initiativ av Svenska Parkinsonförbundet bildades 1987 en stiftelse med namnet Parkinsonförbundets Forskningsfond.