Vem styr Parkinsonfonden?

Forskningsfonden består av en styrelse och en vetenskapskommitté:

Styrelsen utgörs av 7-9 ledamöter, varav minst 2 har dokumenterad erfarenhet från forskning i Parkinsons sjukdom vid en institutionen knuten till ett universitet. Minst två av ledamöterna har Parkinsons sjukdom. Parkinsonfondens styrelse håller varje år två telefonmöten samt ett fysiskt möte tillsammans med Parkinsonfondens Vetenskapskommitté.

Vetenskapskommittén består av minst 6 forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning i Parkinsons sjukdom vid en institution knuten till ett universitet samt forskningsfondsstyrelsens ordförande. Den aktuella sammansättningen av kommittén framgår av en särskild sida. Under året håller Vetenskapskommittéen två telefonmöten och ett fysiskt möte, det senare tillsammans med Parkinsonfondens styrelse. Styrelsearvode utgår ej.

 

Styrelsen

Parkinsonfondens styrelse består under 2017 av:

Lennart Pettersson, ordförande, Fil.kand., Stockholm

Filip Bergquist, docent, Sahlgrenska akademien, Göteborg

Gunn Franzén Ljung, Fil. kand., Stockholm

Oskar Hansson, universitetslektor, specialistläkare, Lunds universitet, Lund

Eleonor Högström, ordförande Parkinsonförbundet, Stockholm

Bernt Johansson, styrelseledamot Parkinsonförbundet, Stockholm

Caroline Marktorp, överläkare, Kristianstad

Per Odin, professor, Lunds universitet, Lund

CV för Parkinsonfondens Styrelse 2016

Administration

Kassör är Lotta Lennaárd och projektadministratör är Eva Nordin. Minnesbladsadministratör är Per Nordin.