Vem styr Parkinsonfonden?

Forskningsfonden består av en styrelse och en vetenskapskommitté:

Styrelsen utgörs av 7-9 ledamöter, varav minst 2 har dokumenterad erfarenhet från forskning i Parkinsons sjukdom vid en institutionen knuten till ett universitet. Minst två av ledamöterna skall ha Parkinsons sjukdom. Parkinsonfondens styrelse har varje år två telefonmöten. Vid behov kallas även vetenskapskommitténs medlemmar till dessa. Därtill har styrelsen varje år ett fysiskt möte tillsammans med Parkinsonfondens vetenskapskommitté och medarbetare. Vid dessa möten fattas beslut i alla viktigare ärenden som ändring av styrelsens eller vetenskapskommitténs sammansättning, beslut om forskningsanslag, beslut om mottagare av Parkinsonfondens priser samt andra beslut av större betydelse för fondens verksamhet eller ekonomi. Beslut om reseansökningar fattas av styrelsen genom beslut per capsulam efter det att vetenskapskommittén konsulterats.

Vetenskapskommittén består av minst 6 forskare med dokumenterad erfarenhet av forskning i Parkinsons sjukdom vid en institution knuten till ett universitet samt forskningsfondsstyrelsens ordförande. Den aktuella sammansättningen av kommittén framgår av en särskild sida. Under året håller Vetenskapskommittén två telefonmöten och ett fysiskt möte, det senare tillsammans med Parkinsonfondens styrelse.

Styrelsearvode eller expertarvode till vetenskapskommitténs medlemmar utgår ej.

Styrelsen

Parkinsonfondens styrelse består under 2018 av:

Lennart Pettersson, ordförande, Fil.kand., Stockholm

Filip Bergquist, docent, Sahlgrenska akademien, Göteborg

Gunn Franzén Ljung, Fil. kand., Stockholm

Oskar Hansson, universitetslektor, specialistläkare, Lunds universitet, Lund

Eleonor Högström, ordförande Parkinsonförbundet, Stockholm

Bernt Johansson, styrelseledamot Parkinsonförbundet, Stockholm

Caroline Marktorp, överläkare, Kristianstad

Per Odin, professor, Lunds universitet, Lund

CV för Parkinsonfondens Styrelse 2016

Administration

Kassör är Lotta Lennaárd och projektadministratör är Eva Nordin. Minnesbladsadministratör är Per Nordin.