Vetenskapskommittén

Ledamöter i vetenskapskommittén väljs av styrelsen (på förslag från vetenskapskommittén och ParkinsonFörbundet). Vetenskapskommittén ska med sina medlemmar representera en geografisk spridning samt täcka in olika ämnesområden inom Parkinsonforskning.

Parkinsonfondens vetenskapskommitté utgör en garanti för att de projekt som får Parkinsonfondens anslag håller hög vetenskaplig kvalitet och utförs av forskare med de kvalifikationer som krävs för att genomföra projektet. Vetenskapskommittén består av några av Sveriges främsta forskare inom Parkinsonområdet.

Deras uppgift är att granska alla ansökningar och föreslå forskningsanslag till de bästa projekten i ansökningsomgången. Det är styrelsen som sedan som tar beslut vad gäller de olika anslagen.
För att jäv inte ska förekomma när Vetenskapskommittén granskar inkomna ansökningar, tillämpas de regler som används av det statliga Vetenskapsrådet.

 

Vetenskapskommitténs ledamöter 2018

Professor Per Odin , ordförande
Skånes Universitetssjukhus
Avd för neurologi
Getingevägen 4
221 85 Lund

Professor Peter Hagell
Högskolan i Kristianstad
Vårdvetenskap, inriktning neurologi
291 88 Kristianstad

Professor Martin Ingelsson
Uppsala universitet
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Överläkare Anders Johansson
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Neurologiska kliniken
17176 Stockholm

Professor Cecilia Lundberg
Lunds universitet
CNS Genterapi
221 84 Lund

Professor Johan Lökk
Karolinkska Institutet
Inst f neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Stockholm

Professor Åsa Mackenzie
Uppsala universitet
Inst för organismbiologi
752 36 Uppsala

Professor Malin Parmar
Lunds universitet
Utvecklings- och regenerativ neurobiologi
221 84 Lund

Professor Per Svenningsson
 Karolinska Institutet
 Inst för fysiologi och farmakologi
171 77 Stockholm

Lennart Pettersson
Ordf. Parkinsonfonden
Skeppargatan 52 nb
114 58 Stockholm

CV för Parkinsonfondens Vetenskapskommitté 2016