Vetenskapskommittén

Ledamöter i vetenskapskommittén väljs av styrelsen (på förslag från vetenskapskommittén och ParkinsonFörbundet). Vetenskapskommittén ska med sina medlemmar representera en geografisk spridning samt täcka in olika ämnesområden inom Parkinsonforskning.

Parkinsonfondens vetenskapskommitté borgar för att de projekt som får Parkinsonfondens anslag håller hög vetenskaplig kvalitet och utförs av forskare med de kvalifikationer som krävs för att genomföra projektet. Vetenskapskommittén består av några av Sveriges främsta forskare inom Parkinsonområdet.

Deras uppgift är att granska alla ansökningar och föreslå forskningsanslag till de bästa projekten i ansökningsomgången. Det är styrelsen som sedan som tar beslut vad gäller de olika anslagen.
För att jäv inte ska förekomma när Vetenskapskommittén granskar inkomna ansökningar, tillämpas de regler som används av det statliga Vetenskapsrådet.

 

Vetenskapskommitténs ledamöter 2017

Professor Per Odin , ordförande
Swemodis
Avd för Neurologi
Skåne Universitets sjukhus
Getingevägen 4
221 85 Lund

Professor Lars Forsgren
Neurologi
Umeå universitet
901 85 Umeå

Docent Martin Ingelsson
Uppsala universitet
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Överläkare Anders Johansson
Neurologiska kliniken
Karolinska universitetssjukhuset Solna
17176 Stockholm

Professor Cecilia Lundberg
Lunds universitet
CNS Genterapi
221 84 Lund

Professor Johan Lökk
Karolinkska Institutet
Inst f neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Stockholm

Professor Åsa Mackenzie
Uppsala universitet
Inst f organismbiologi
752 36 Uppsala

Professor Malin Parmar
Lunds universitet
Utvecklings- och regenerativ neurobiologi
221 84 Lund

Professor Per Svenningsson
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Lennart Pettersson
 Ordf. Parkinsonfonden
Skeppargatan 52 nb
114 58 Stockholm

 

CV för Parkinsonfondens Vetenskapskommitténs ledamöter:
CV för Parkinsonfondens Vetenskapskommitté.pdf