Forskning

Parkinsons sjukdom är fortfarande något av en gåta. Den egentliga orsaken till sjukdomen har ännu inte klarlagts och man vet inte hur det kommer sig att vissa människor drabbas, medan flertalet inte gör det. Det finns behandlingar som lindrar symtomen, men ännu saknas bromsmediciner och botande behandlingar.

För att göra framsteg som kan förbättra situationen för de parkinsonsjuka och deras anhöriga krävs forskning. Den svenska forskningen inom området håller hög klass, men lider brist på pengar. Parkinsonfonden försöker stödja forskningen med hjälp av medel som samlas in från allmänheten.

Huvuddelen av fondens anslag går till projekt, som väljs ut med hjälp av vetenskapliga experter. Fonden finansierar vidare ett stort antal resor, som ger doktorander och unga forskare möjlighet att komma ut för att se och lära i samband med att de presenterar sina egna resultat i en internationell miljö. Parkinsonfonden ser  reseanslagen som en viktig investering i den svenska parkinsonforskningens framtid.

Därtill delar Parkinsonfonden årligen ut två pris, Åke Ljungdahls pris och Elsa och Inge Anderssons pris. Priserna skall användas för forskning.