Ge en gåva online eller via inbetalningsblanketter

Ge en gåva via hemsidan

Stöd forskningen genom att beställa en minnes-, högtids- eller julgåva via Parkinsonfondens hemsida. Du kan betala med kort via hemsidan eller välja att betala via Swish, nummer 123 900 7949, till plusgiro 900794-9 eller bankgiro 900-7949. Du kan också beställa minnesblad genom att ringa vår telefon 010 332 2262. Innan beställning görs per telefon, vänligen ta reda på postadressen som minnesbladet eller högtidsgåvan skall skickas till.

Ge en minnesgåva för att hedra minnet av en anhörig eller vän. Vi skickar ett minnesblad till den adress du anger.
Ge en högtidsgåva för att fira en högtidsdag. Vi skickar ett vackert hyllningsblad till den adress du anger.
Ge en julgåva för att uppvakta någon. Vi skickar en vacker julbild till den adress du anger.

Annan onlinegåva

Stöd Parkinsonforskningen genom att ge en gåva online. Du betalar via din internetbank med kort
Ge en gåva online

Betalning via inbetalningsblanketter

Du kan betala till vårt plusgiro 900794-9 eller vårt bankgiro 900-7949. På blanketten skall stå:

  1. Den avlidnes namn
  2. Datum för begravningen
  3. Fullständig adress till den vi skall skicka minnesbladet
  4. Den hälsning som skall stå på minnesbladet och namnet på avsändaren eller avsändarna
  5. Referensnummer, om du beställt via hemsidan (i detta fall utgår punkterna 1-4)

För skattereduktion

Skattereduktion för gåvor

Ditt bidrag behövs

Behovet är stort. Forskningen om Parkinson är en förutsättning för att vi ska kunna klarlägga sjukdomens orsaker och få fram nya effektiva läkemedel och behandlingar. Ditt bidrag betyder mycket för parkinsonsjuka och deras familjer.