Gåvor från andra länder än Sverige

Om man skickar pengar från andra länder än Sverige till Parkinsonfondens konto skall man skriva:

Swift adress: ESSESESS
IBAN kod: SE085 000 0000 0575 1109 8363
SEB
Box 55544

102 04 Stockholm
Sweden

Parkinsonfonden är befriad från arvsskatt, gåvoskatt och reavinstskatt.

För mer information:
E-post: ekonomi@parkinsonfonden.se