Årets mottagare av Parkinsonfondens priser utsedda

Den 22 februari 2022 fattade Parkinsonfondens styrelse beslut om att utse Jonathan Timpka, Lunds universitet, till mottagare av Åke Ljungdahls pris och att utse Emil Ygland Rödström, också från Lund, till mottagare av Elsa och Inge Anderssons pris. Läs mer om priserna och pristagarna under fliken Forskning

“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss