Parkinsonfondens gåvotelefonen

Gåvotelefonens nummer är 010-332 2262. Telefonen är öppen vardagar 9-15

“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss

Nyheter