Parkinsonfonden byter postadress

Parkinsonfondens nya postadress är Parkinsonfonden, Box 24217, 104 51 Stockholm

“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss