Du har väl sett att du kan få skattereduktion när du donerar till Parkinsonfonden?

Under 2019 återinfördes möjligheten för privatpersoner att få skattereduktion vid gåvor till godkända ideella organisationer. Parkinsonfonden är en sådan. Skattereduktionen är 25 % av gåvobeloppet och får högst vara 1500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6000 kronor per år. För att få reduktion måste du donera minst 2000 kronor per år och ge minst 200 kronor per gåvotillfälle. Observera att du måste uppge fullständigt namn, fullständig adress och personnummer. Läs mer under Ge en gåva.

“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss