Anmälan av jäv inom Parkinsonfonden

Riktlinjer antagna i april 2021

Vid bedömning av forskningsansökningar skall jäv anmälas:

– om den sökande är nära släkt (kusin eller närmare)

– om den sökande arbetar på samma institution


– om den sökande är en aktuell samarbetspartner eller någon man publicerat tillsammans med under de senaste fem åren

– om den sökande är en före detta doktorand som man varit handledare för

Samma regler gäller vid bedömning av reseansökningar och beslut om mottagare av Parkinsonfondens priser.