Ge aktier, andra värdepapper eller fast egendom

Många givare föredrar att ge aktier, obligationer eller fonder till Parkinsonfonden som sedan realiserar gåvan. Varken du som givare eller vi betalar då någon vinstskatt.

Gör så här:

Du väljer att ge en värdepapperspost (eller fast egendom) som gåva till Parkinsonfonden.

Din bank-/kapitalförvaltare får i uppdrag att överföra gåvan till Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfonds värdepappersdepå på Swedbank, Depåkonto 1 8327-9,924 952 313-6

Du fyller i ett gåvobrev, se bifogat pdf, och skickar in till oss

I gåvobrevet anger du vad du har givit i gåva och att Parkinsonfonden är gåvomottagare.

Du får bekräftelse på att aktiegåvan nått oss.

Efter ägarbytet säljer vi värdepapperna/egendomen. Parkinsonfonden är skattebefriad och betalar inte någon kapitalvinstskatt. Så snart försäljning skett meddelar vi dig vilken summa din gåva inbringat till forskningen. Din omtanke kommer många till del.

Gåvobrev

Gavobrev.pdf

Mer information

Möjligheten finns nu till skattefri donation!

I juni 2006 föll en dom i Regeringsrätten som innebär att privatpersoner skattefritt kan skänka sin aktieutdelning till skattebefriade ideella föreningar eller stiftelser som har ett ”allmännyttigt ändamål”.

Meddela banken innan utdelningen

För att gåvan ska vara skattefri måste du som aktieägare meddela din bank så att de kan registrera din gåva på den organisation som du vill stödja, innan aktiebolaget håller sin stämma. Utdelningen måste alltså skänkas innan den når dig. När det gäller depå har bankerna olika rutiner, så vi ber dig att kontakt din bank så hjälper de dig vidare.
Läs mer i FRII (pdf), Frivilligorganisationernas Insamlingsråd – Frågor och svar kring att skänka aktieutdelning.
Ladda hem blanketten Gåvobrev

Skattefri utdelning ur fåmansbolag

Efter en dom i regeringsrätten hösten 2009 har aktieägare i fåmansbolag rätten att skänka aktieutdelning skattefritt. För att skänka utdelning ur fåmansbolag krävs följande åtgärder:
Före stämman – styrelsen upprättar aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger.
Efter stämman men före utdelning– ägaren överlåter utdelningskupongen till Stiftelsen Parkinsonsförbundets Forskningsfond genom skriftligt gåvobrev. Ägaren underrättar bolaget om överlåtelsen.
Stämmoprotokoll och styrelseprotokoll skall upprättas och revisor skall eventuellt yttra sig.
Ovanstående är enligt Regeringsrätten avgörande de dokument och tillvägagångssätt som har prövats. Med hänsyn till att det finns bestämmelser och formkrav kring upprättande av aktiebrev och beslut om utdelning, rekommenderar vi att du som gåvogivare säkerställer att förfarandet får till på rätt sätt med en jurist eller revisor.

Policy för bearbetning av personuppgifter

Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond har som mål att personer vars personuppgifter bearbetas av Parkinsonfonden alltid ska känna sig säkra på att den personliga integriteten respekteras och att vederbörlig försiktighet iakttas i fråga om hans eller hennes personuppgifter.
Parkinsonfonden följer lagstiftningen om dataskydd vilka styr insamling och användning av data för enskilda personer (personuppgifter), d.v.s. EUs dataskyddsförordning (GDPR), som gäller som lag i alla EUs medlemsstater sedan den 25 maj 2018. GDPR styr bearbetningen av personuppgifter och gäller för de flesta av de aktiviteter som Parkinsonfonden arbetar med.

Information

Personuppgifter, däribland uppgifter om namn och adress, som du lämnar till Parkinsonfonden kan bearbetas såväl manuellt som med dator. Personuppgifter som du lämnar bearbetas i syfte att kunna ge den information eller utföra den tjänst som du begär, men även i marknadsförings-, försäljnings- och produkt-uppföljningssyfte.
Enligt gällande lagstiftning har du rätt att få se de personuppgifter som finns lagrade om dig. Parkinsonfonden kommer att respektera sådana rättigheter för att vi ska kunna uppfylla alla våra juridiska skyldigheter.
Om du har frågor om hur vi bearbetar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.