Årsredovisning samt rapport till Svensk Insamlingskontroll

 

Årsredovisning 2023 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2023
Rapport till insamlingskontrollen
Revisionsberättelse

Årsredovisning 2022 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2022
Rapport till insamlingskontrollen
Revisionsberättelse

Årsredovisning 2021 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2021
Rapport till insamlingskontrollen
Revisionsberättelse

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2020
Rapport till insamlingskontrollen

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2019.pdf
Rapport till insamlingskontrollen.pdf


Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2018.pdf
Rapport till insamlingskontrollen.pdf


Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2017.pdf
Rapport till Insamlingskontrollen.pdf


Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2016 (pdf)
Rapport till Insamlingskontrollen (pdf)


Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2015 (pdf)
Rapport till Insamlingskontrollen (pdf)


Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning 2014 (pdf)

Sv Insaml kontroll 2014 Parkinsonfonden.pdf


Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2013 (pdf)
SIK rapport 2013 Parkinsonfonden.pdf


Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2012 (pdf)


Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2011 (pdf)