Årsredovisning 2021 för Parkinsonförbundets forskningsfond

Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2019.pdf
Rapport till insamlingskontrollen.pdf

Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2018.pdf
Rapport till insamlingskontrollen.pdf

Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2017.pdf
Rapport till Insamlingskontrollen.pdf

Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2016 (pdf)
Rapport till Insamlingskontrollen (pdf)

Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2015 (pdf)
Rapport till Insamlingskontrollen (pdf)

Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning 2014 (pdf)

Sv Insaml kontroll 2014 Parkinsonfonden.pdf

Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2013 (pdf)
SIK rapport 2013 Parkinsonfonden.pdf

Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2012 (pdf)

Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond

Årsredovisning för 2011 (pdf)