Historik

”En dag utan forskning är en förlorad dag!” är ett motto som har drivit oss framåt genom åren. Stiftelsen Parkinsonförbundets Forskningsfond bildades 1987 av professor Göran Steg, då verksam vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska sjukhuset. Fondens ändamål är att stödja svensk klinisk parkinsonforskning. År 1998 tillkom 90 –kontot, kontrollerat av Svensk Insamlingskontroll, och Parkinsonfonden blev vartefter allt mer känd i allmänhetens ögon. Parkinsonfonden är sedan flera år inne i en positiv utveckling.

Genom årens lopp har många angelägna forskningsprojekt initierats och fått stöd. Unga forskare har fått unika chanser att starta banbrytande forskning och bland bidragstagarna kan även blivande nobelpristagare nämnas. Arvid Carlsson, nobelpristagare år 2000, är en av dem som på 90-talet fick stöd från Parkinsonförbundets Forskningsfond.

Ordförande var under åren 2003-2015 Susanna Lindvall, som har engagerat sig i parkinsonfrågor i Sverige och internationellt sedan 1990-talet. Tidigare var hon ordförande i ParkinsonFörbundet.

Under åren 2016 – 2022 var Lennart Pettersson, Stockholm, Parkinsonfondens ordförande och från den 1 januari 2023 innehas ordförandeposten av Stefan Åsberg, Uppsala.

H.M. Drottning Silvia är sedan 2004 beskyddare av Forskningsfonden och hon har deltagit i flera av de stora forskningsseminarierna som har anordnats de senaste åren. Drottningen är mån om att forskningen skall intensifieras och att kunskap om Parkinsons sjukdom skall nå ut till så många som möjligt.

År 2012 var det 25-årsjubileum som högtidlighölls genom ett Forskningsseminarium på Nalen i Stockholm, den 11 april, på Världsparkinsondagen.