Testamentera till Parkinsonfonden

Att skriva ett testamente till förmån för Parkinsonfonden är ett sätt bidra till forskningen om Parkinsons sjukdom.

För att ditt testamente skall vara giltigt måste vissa regler iakttas. Det måste vara skriftligt, daterat med ort och datum och undertecknat av dig personligen. Vidare måste namnteckningen vara bevittnad av två personer som inte är nära släkt med dig eller omfattas av testamentet. Vittnena måste vara närvarande samtidigt vid det tillfälle då du undertecknar eller bekräftar din namnteckning. De måste veta att det är ett testamente som skall bevittnas, men behöver inte veta något om innehållet.

Om du vill testamentera till Parkinsonfonden bör du ange vårt organisationsnummer 855101-4874. Är du osäker på hur du skall göra, kan du få hjälp om du kontaktar en jurist med inriktning på arvsrätt. En sådan kan man finna t.ex, på en advokatbyrå eller en större begravningsbyrå. Du kan också få hjälp genom att klicka på https://enklaavtal.se/testamente/

Att stödja Parkinsonfonden i sitt testamente är ett sätt att sörja för framtida forskning inom ett område där framsteg är av ovärderlig betydelse för de drabbade och deras familjer.

För mer information hör av er till: Ekonomi@parkinsonfonden.se