Beviljade reseanslag December 2023

Kokkinakis Dimitrios, Göteborg Universitet, 10 000 kronor för Workshop: Resources and Processing of linguistic, para-linguistic and extra- linguistic Data from people with various forms of cognitive/psychiatric impaiments, Turin i Italien.

John-Peter Ganda Mall, Örebro Universitet, 30 000 kronor för forskningsvistelse vid Vall’d Hebron Research Institute i Barcelona, Spanien. Seeding assay-baserad metodik för studier av alfa-synuklein och dess aggregationspotential i tarmvävnad från patienter med Parkinsons och IBS.

Pascal Helson, Kungliga Tekniska Högskolan, 30 000 kronor för forskningsvistelse vid Århus Universitet i Danmark. Dynamics of aperiodic activity in Local Field Potentials recorded during Deep Brain Stimulation Surgery for Parkinson´s disease patients.

Abdulkhalek Dakthel, Uppsala Universitet, 10 000 kronor för deltagande i kurs; International Astrocyte School, Bertinoro i Italien.

Christoffer Olsson, Kungliga Tekniska Högskolan, 15 000 kronor för deltagande i ISMRM & ISMRT Annual möte i Singapore.

Beviljade projektanslag 2023

Oskar Hansson, Lunds Universitet, 500 000 kronor för projektet  ”Biomarkörer för Parkinson-relaterade sjukdomar – fokus på PET och RT-QuIC för detektion av patologiskt a-synuklein”.

Malin Parmar, Lunds Universitet, 500 000 kronor för projektet ”Stem cell-based treatments for Parkinson’s disease: Novel concepts and future therapies”.

Per Svenningsson, Karolinska Intitutet, 500 000 kronor för projektet ”Kliniska, biomarkör och terapistudier kring PSAP och GBA vid Parkinsons sjukdom”.

Per Odin, Lunds Universitet, 500 000 kronor för projektet ”Palliative Therapy in Parkinson´s Disease (PD_pal) and Atypical Parkinson”.

Dag Nyholm, Uppsala Universitet, 500 000 kronor för projektet ”ProdromalPD-studien: multipla biomarkörer för tidig diagnostik och behandling av Parkinsons sjukdom”.

Erika Franzén, Karolinska Institutet, 427 278 kronor för projektet ”Physical activity in people with Parkinson’s disease –risk factors, exercise effects and connections to brain function”.

Mark Lubberink, Uppsala Universitet, 490 836 kronor för projektet ”Perfusion and dopamine transporter availability in parkinsonian disorders – machine-learning-based differential diagnosis using positron emission tomography”.

Gesine Paul, Lunds Universitet, 350 000 kronor för projektet ”Modulation of disease progression in Parkinson’s disease: The impact of diabetes and drug interventions targeting the brain vascular niche”.

Cecilia Lundberg, Lunds Universitet, 350 000 kronor för projektet ”Development of in vivo gene therapy methods to treat Parkinson’s disease”.

Angela Cenci Nilsson, Lunds Universitet, 350 000 kronor för projektet ”GLP-1 agonister som en möjlig behandling för motoriska fluktuationer och dyskinesier vid Parkinsons sjukdom”.

Martin Hallbeck, Linköpings Universitet, 350 000 kronor för projektet ”Connexin 32; ett nytt mål för behandling av Parkinsons sjukdom”.

Jia-Yi Li, Lunds Universitet, 350 000 kronor för projektet ”Heterologous cross-seeding and co-aggregation between alpha-synuclein and tau: Exploring the pathologic link between Parkinson’s and Alzheimer’s diseases”.

Johan Lökk, Region Stockholm, 350 000 kronor för projektet ”Male and Female Parkinson´s Disease Patients: Differences in biomarkers, clinical subtypes, therapies, and progression”.

Andreas Puschmann, Lunds Universitet, 350 000 kronor för projektet ”Kombination av varianter i två gener som orsak för Parkinsons sjukdom”.

Peter Hagell, Högskolan Kristianstad, 350 000 kronor för projektet ”Icke-motoriska symtom och dess påverkan på patientrapporterad hälsa, vårdkonsumtion och kostnader vid Parkinsons sjukdom”.

Johan Jakobsson, Lunds Universitet, 350 000 kronor för projektet ”Activation of transposable elements as a trigger for neuroinflammation in Parkinson’s disease”.

Joana Pereira, Karolinska Institutet, 200 000 kronor för projektet ”Modelling distinct pathological progression pathways in Parkinson’s disease”.

Eric Westman, Karolinska Institutet, 350 000 kronor för projektet ”PATH-PD: Disentangling Unique and Shared Biological Pathways in Parkinson’s Disease Patients”.

Tomas Deierborg, Lunds Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Role of autophagy in the formation of Lewy Bodies: A new model for ”.

Csaba Adori, Karolinska Institutet ,200 000 kronor för projektet ”State-of-the-art 3D immuno-imaging of the peripheral sympathetic nervous system in Parkinson’s disease”.

Karima Chergui, Karolinska Institutet ,200 000 kronor för projektet ”Deciphering ion channel dysfunctions in experimental Parkinsonism”.

Greta Hultqvist, Uppsala Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Novel immunotherapy strategy with BBB penetrating very-high-affinity multivalent alpha synuclein antibody, that has avidity to small oligomers- Pipetting robot”.

Stina Syvänen, Uppsala Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Utveckling av PET-diagnostik för neuroinflammation vid Parkinson’s sjukdom”.

Maria Swanborg, Lunds Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Translationella studier av hur interaktion mellan genetiska och metabola faktorer påverkar Parkinsons sjukdom”.

Rakesh Kumar, Karolinska Institutet, 200 000 kronor för projektet ”Diagnos Parkinsons sjukdom med hjälp av ultrakänslig real time quaking induced conversion (RT-QuIC) metod”.

Maya Ketzef, Karolinska Institutet, 200 000 kronor för projektet ”How does DBS work? A whole cell in vivo recordings study”.

Sven Pålhagen, Lunds Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Det svenska Parkinsonregistret (ParkReg): En unik potential för klinisk forskning och förbättrad vård vid Parkinsons sjukdom”.

Filip Bergquist, Göteborgs Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Clinical milestones of Parkinson’s disease in relation to genetic markers”.

Johan Ericsson, Karolinska Institutet, 200 000 kronor för projektet ”Strategies for enhanced in vivo performance and yield of stem cell-derived mDA neurons after transplantation in parkinsonian rats”.

Anna Erlandsson, Uppsala Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Astrocytes – a possible treatment target to halt Parkinson’s disease progression”.

Christofer Lendel, Kungliga Tekniska Högskolan, 200 000 kronor för projektet ”Infrastructure for aggregation kinetics – Exploring the role of food protein amyloids and development of new protein therapeutics”.

Miles Trupp, Umeå Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Evaluation of GPNMB as a diagnostic and drug target for PD”.

Pär Hallberg, Uppsala Akademiska, 200 000 kronor för projektet ”Genetiska och immunologiska orsaker till allvarliga gastrointestinala biverkningar av COMT-hämmare hos patienter med Parkinsons sjukdom”.

Fredrik Nikolajeff, Luleå Tekniska Universitet, 200 000 kronor för projektet ”En färdplan för att upptäcka nya mikroproteiner och regleringsvägar vid Parkinsons sjukdom”.

Einar Hallberg, Stockholm Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Ways to counteract loss of heterochromatin in neurodegeneration, especially frontotemporal dementia with parkinsonism (FTDP-17)”.

Per Petersson, Lunds Universitet, 200 000 kronor för projektet ”Dopamine-dependent corticostriatal plasticity in Parkinson’s disease”.

 

Beviljade reseanslag juni 2023

Mattias Andreasson, Karolinska Universitetssjukhuset, 10 000 kronor för deltagande i The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Köpenhamn, Danmark. 

Chiara Beretta, Uppsala Universitet, 10 000 kronor för Workshop: Lipid droplets: Metabolic hubs in health and disease. Sant Feliu de Guixols, Spanien.

Lovisa Brodin, Karolinska Universitetssjukhuset, 10 000 kronor för The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Köpenhamn, Danmark.

Magdalena Domellöf, Umeå Universitet, 10 000 kronor för The Federation of European Societies of Neuropsychology (FESN) and the Hellenic Neuropsychological Society (HNPS) Conference on Neuropsychology to be held in Thessaloniki, Grekland.

Marziyeh Ghaeidamini, Chamlers, 15 000 kronor för Biophysical Society annual meetings in Pennsylvania 2024, USA.

Fritjof Havemeister, Chamlers, 15 000 kronor för Protein Dynamics: Aging, Stress and Evolution (Gordon Research Conference) 2024, Texas USA.

Ioanna Markaki, Karolinska Universitetssjukhuset, 10 000 kronor för The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Köpenhamn, Danmark.

Carin Janz, Lunds Universitet, 8 500 kronor för The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Köpenhamn, Danmark.

Gökce Kilincalp, Sahlgrenska sjukhuset/ Göteborgs Universitet, 10 000 kronor för The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Köpenhamn, Danmark.

Inga Petersen, Uppsala Universitet, 10 000 kronor för PEGS (Protein and Antibody Engineering Summit), Lissabon, Portugal.

Kristina Rosqvist, Lunds Universitet, 10 000 kronor för The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Köpenhamn, Danmark.

Feryal Shimshek Shener, Umeå Universitet, 15 000 kronor för Society for Neuroscience konferens 2023, Washington DC, USA.

Johan Wallin, Karolinska Universitetssjukhuset, 10 000 kronor för The International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, Köpenhamn, Danmark.

 

Beviljade reseanslag december 2022

Ellen Hertz, NIH, 15 000 kronor för deltagande i konferensen AD/PD 2023, Göteborg

Xiauying Kang, Karolinska Institutet, 30 000 kronor för forskningsvistelse i Boston, USA, januari 2023 – december 2024. 

Shervin Khosousi, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för deltagande i konferensen AD/PD 2023, Göteborg.

Wojciech Paslawski, Karolinska Universitetssjukhuset, 10 000 kronor för deltagande i konerensen AD/PD 2023, Göteborg.

Stina Syvänen, Uppsala universitet, 15 000 kronor för medverkan i 5th International Symposium on Radiopharmaceutical Chemistry, Honolulu, USA.

 

Beviljade projektanslag juni 2022

Tomas Björklund, Lunds universitet, 375 000 kronor för projektet ”Applicering av optimerad encellsanalys och artificiell intelligens för att identifiera underliggande molekylära mekanismer vid Parkinsons sjukdom”.

Karima Chergui, Karolinska Institutet, 200 000 kronor för projektet  ”Modulation of NMDA receptor subunits for the treatment of Parkinson´s disease”.

Tomas Deierborg, Lunds universitet, 200 000 kronor för projektet ”Role of autophagy in the formation of Lewy Bodies: A new model for studying early stages of Parkinson´s disease and drug testing”.

Johan Ericsson, Karolinska Institutet, 375 000 kronor för projektet ”Retinoic acid-based technologies for cell replacement therapy for Parkinson´s disease”.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 300 000 kronor för projektet ”Kartläggning av cellulära mekanismer som leder till spridning av patologin vid Parkinsons sjukdom”, Apparaturanslag. 

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 200 000 kronor för projektet ”Astrocytes- a possible treatment target to halt Parkinson´s disease progression.

Peter Hagell, Högskolan i Kristianstad, 200 000 kronor för projektet ”Icke-motoriska symtom och deras påverkan på patientrapporterad hälsa, vårdkonsumtion och kostnader vid Parkinsons sjukdom”.

Martin Hallbeck, Linköpings universitet, 375 000 kronor för projektet ”Connexin 32, ett nytt mål för behandling av Parkinsons sjukdom”.

Oskar Hansson, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet ”Biomarkörer för Parkinson-relaterade sjukdomar – fokus på PET och RT-QuiC för detektion av patologiskt alfa-synuklein”.

Eva Hedlund, Stockholms universitet, 375 000 kronor för projektet ”Elucidating age-induced neuronal vulnerability and resiliemce signatures in Parkinson´s disease”.

Greta Hultqvist, Uppsala universitet, 300 000 kronor för projektet ”Development of a multivalent alpha synuclein aggregate binder with extremely high binding affinity to use in Parkinson´s diease”. Apparaturanslag.

Johan Jakobsson, Lunds universitet, 375  000 kronor för projektet ”Activation of transposable elements as a trigger for neuroinflammation in Parkinson´s disease”.

Li Jia-Yi, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet ” Experimental and epidemiological evidence of S. aureus infection-associated pathology initiation of Parkinson´s disease”.

Cecilia Lundberg, Lunds universitet, 375 000 kronor för projektet ”Development of in vivo gene therapy methods to treat Parkinson´s disease”.

Åsa Mackenzie, Uppsala universitet, 300 000 kronor för projektet ”Subtalamus: Vän eller fiende i Parkinsons sjukdom?”Apparaturanslag.

Ioanna Markaki, Karolinska Institutet, 200 000 kronor för projektet ”Sugar in the mind: studies on the link between glucose homeostasis and Parkinson´s disease”.

Jan Mulder, Karolinska Institutet, 200 000 kronor för projektet ”Spatiotemporal reconstruction of pathological events that leads to neurodegeneration of dopaminergic neurons in Parkinson´s disease”.

Adjmal Nahimi, Lunds universitet, 200 000 kronor för projektet ”Biomarkers of neurodegeneration in idiopathic REM sleep behavior disorder and de novo Parkinson´s disease: The Biofinder Sleep Study. Apparaturanslag.

Dag Nyholm, Uppsala universitet, 500 000 kronor för projektet ”ProdromalPD-studien: Multipla biomarkörer för tidig diagnostik och behandling av Parkinsons sjukdom”.

Per Odin, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet ”Palliative Care in late stage Parkinson´s disease: PD_Pal”.

Malin Parmar, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet ”Stem cell-based treatments for
Parkinson´s disease: Novel concepts and future therapies”. 

Wojciech Paslawski, Karolinska institutet, 200 000 kronor för projektet ”Involvement of alfa-synuclein and other proteins in Parkinson´s disease – disease models and detection strategies”.

Gesine Paul, Lunds universitet, 375 000 kronor för projektet ”Modulation of disease progression in Parkinson´s disease: The impact of diabetes and drug interventions targeting the brain vascular niche”.

Andreas Puschmann, Lunds universitet, 200 000 kronor för projektet ”Effekt av genetisk variation i GBA och andra sfingolipidos-gener på parkinsonrisk och långtidsförlopp”.

Sven Pålhagen, Lunds universitet, 200 000 kronor för projektet ”Det svenska Parkinsonregistret(ParkReg): En unik potential för klinisk forskning och förbättrad vård vid Parkinsons sjukdom”.

Per Svenningsson, Karolinska Institutet, 500 000 kronor för projektet ”Kliniska biomarkör och terapistudier kring PSAP och GBA vid Parkinsohns sjukdom”.

Stina Syvänen, Uppsala universitet, 375 000 kronor för projektet ”Utveckling av PET-diagnostik för neuroinflammation vid Parkinsons sjukdom”.

Miles Trupp, Umeå universitet, 200 000 kronor för projektet ”Analysis of pre-PD longitudinal samples from the NSHDS biobanks”.

Eric Westman, Karolinska Institutet, 200 000 kronor för projektet ”PATH_PD: disentangling Unique and Shared Biological Pathways in Parkinson´s Disease Patients”.

Karin Wirdefeldt, Karolinska Institutet 200 000 kronor för projektet ”Betydelsen av kopplingen mellan hjärnan och tarmen för Parkinsons sjukdom – epidemiologiska och genetisk studier”.

 

Beviljade reseanslag juni 2022

Ronaghi Abdolaziz, Umeå universitet, 15 000 kronor för medverkan i 51st annual meeting of the Society for Neurology, San Diego. California, USA.

Ivani Brys, Umeå universitet, 15 000 kronor för medverkan i 51st annual meeting of the Society for Neurology, San Diego, Californa, USA.

Luciano Censoni, Umeå universitet, 15000 kronor för medverkan i 51st annual meetingof the Society for Neurology, San Diego, California, USA.

Yachao He, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för medverkan i FEBS Forum 2022, Paris, Frankrike.

Beata Lindholm, Lunds universitet, 15 000 kronor för medverkan i 6th Edition of International Conference on Neurology and Brain Disorders, Orlando, USA.

Tobias Mothes, Uppsala universitet, 10 000 kronor för medverkan i kursen Brain Organoids, Bordeaux, Frankrike.

Kristina Rosqvist, Lunds universitet, 10 000 kronor för medverkan i Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Madrid, Spanien.

 

Beviljade reseanslag december 2021

Amish Behere, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i The International  Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Diseases and Related Neurological Disorders 2022, Barcelona, Spanien.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 9 521 kronor för deltagande i The International Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Diseases and Related Neurological Disorders 2022, Barcelona, Spanien.

Hanna Johansson, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för deltagande i The Annual Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology 22-25 juni 2022, Québec, Kanada.

Xiaoying Kang, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för deltagande i AAN 2022, Seattle, USA.

Agnieszka Molisak, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i The International  Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Diseases and Related Neurological Disorders 2022, Barcelona, Spanien.

Inga Petersen, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i The International Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Diseases and Related Neurological Disorders 2022, Barcelona, Spanien.

Eva Schlein, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i The International Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Diseases and Related Neurological Disorders 2022, Barcelona, Spanien.

Jenny Sedhed, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för deltagande i International Society for Posture and Gait Research´s Annual World Congress 2022, Montreal, Kanada.

Miles Trupp, Umeå universitet, 10 000 kronor för deltagande i The International Conference on Alzheimer´s & Parkinson´s Diseases and Related Neurological Disorders 2022, Barcelona, Spanien.

Mengfei Xiong, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i The International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Diseases and Related Neurological Disorders 2022, Barcelona, Spanien.

 

Beviljade projektanslag juni 2021

Filip Bergquist, Göteborgs universitet, 300 000 kronor för projektet ”Djurmodell för dopaminagonist-utlöst impulskontrollstörning”.

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet ”Bakomliggande neuronal kod vid rörelserubbningar:studier av nervbanornas samspel i musmodeller för Parkinsons dyskinesier”.

Karima Chergui, Karolinska Institutet, 160 000 kronor för projektet ”Modulation of MNDA receptor units for the treatment of Parkinson´s disease”.

Tomas Deierborg, Lunds universitet, 160 000 kronor för projektet ”The effect of microglia-induced inflammation on protein ggregation and pathogenesis in Parkinson´s disease”.

Johan Ericson, Karolinska Institutet, 300 000 kronor för projektet ”Preclinical characterization of retionic acid-based technologies for cell replacement therapy for Parkinson´s disease”.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 160 000 kronor för projektet ”Astrocytes- a possible treatment target to halt Parkinson´s disease progression”.

Alessandra Fiorenzano, Lunds universitet, 160 000 kronor för projektet ”Modelling dopamine neuron development and disease in human brain organoids”.

Erika Franzén, Karolinska Institutet, 160 000 kronor för projektet ”Park-MOVE studien: Precisionsrehabilitering vid Parkinsons sjukdom genom ett multimodallt informerat motorkognitivt träningsproblem”.

Martin Hallbeck, Linköpings universitet, 300 000 kronor för projektet ”Connexin 32; ett nytt mål för behandling av Parkinsons sjukdom”.

Eva Hedlund,Stockholms universitet, 300 000 kronor för projektet ”Elucidating age-induced neuronal vulnerability and resilience signatures in Parkinson´s disease”.

Andreas Heuer, Lunds universitet, 160 000 kronor för projektet ”Utveckling av in vivo genterapi för behandling av Parkinsons sjukdom”.

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 160 000 kronor för projektet ” Development of CRISPR/Cas9 against alfa-synuclein as a new therapeutic approach for Parkinson´s disease”.

Johan Jakobsson, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet ”Activation of transposable elements as a trigger for neuroinflammation in Parkinson´s disease”.

Nils-Göran Larsson, Karolinska Institutet, 160 000 kronor för projektet ”Funktionella studier av CHCHD2, en ny gen som orsakar Parkinsons sjudom”.

Breiffni Leavy, Karolinska Institutet, 160 000 kronor för projektet ”Träning vid Parkinsons sjukdom: att stödja fysisk aktivitet i det vardagliga livet med hjälp av eHälsoverktyg”.

Jia-Yi Li, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet ”Bacterial amyloid proteins catalyze alfa-synuclein aggregation: Implications of bacterial infection in Parkinson´s disease and related disorders”.

Cecilia Lundberg, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet ”Development of in vivo gene therapy methods to treat Parkinson´s disease”.

Dag Nyholm, Uppsala universitet, 300 000 kronor för projektet ”ProdromalPD-studien: multipla biomarkörer för tidig diagnostik och behandling vid Parkinsons sjukdom”.

Per Odin, ´Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet ”Palliative Care in late stage Parkinson´s disease: PD_Pal”.

Malin Parmar, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet ”Stem cell-based treatments for Parkinson´s disease: Novel concepts and future therapies”.

Gesine Paul, Lunds universitet 160 000 kronor för projektet ”Pathological brain vascular changes in Parkinson´s disease: The impact of diabetes and antidiabetic drugs”.

Per Petersson, Lunds universitet, 160 000 kronor för projektet ”Dopamine-dependent corticostriatal plasticity in Parkinson´s disease”.

Sven Pålhagen, Lunds universitet, 160 000 kronor för projektet ”Det svenska Parkinsonregistret (ParkReg): En unik potential för klinisk forskning och förbättrad vård vid Parkinsons sjukdom”.

Laurent Roybon, Lunds universitet, 160 000 kronor för projektet ”Uncovering metabolic alterations in synucleinopathies using specific midbrain spheroids”.

Oleg Shupliakov, Karolinska Institutet, 160 000 kronor för projektet ”Analys av patologisk transformation och transport av alfa-synuclein i synapsen med högkänslig CCD-kamera”.

Maria Swanberg, Lunds universitet, 160 000 kronor för projektet ”Genomiska associationsstudier av prognostiska och neurodegenerativa tillstånd för att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom”.

Per Svenningsson, Karolinska Institutet, 500 000 kronor för projektet ”Riktade kliniska, biomarkör- och terapistudier vid GBA-Parkinsons sjukdom”.

Stina Syvänen, Uppsala universitet, 160 000 kronor för projektet ”PET-studier av hjärnans synapsdensitet vid alfa-synucleinpatologi”.

Beviljade reseanslag juni 2021

Amish Behere, Uppsala universitet, 7000 kronor för Harvard Alumni Training network, Göttingen, Tyskland.

Francesco Gubinelli, Lunds universitet, 5860 kronor för deltagande i NECTAR 2021, Edinburgh, UK.

Matilde Negrini, Lunds universitet, 5260 kronor för deltagande i NECTAR 2021, Edinburgh, UK.

Beviljade projektanslag juni 2020

Filip Bergquist, Göteborgs universitet, 300 000 kronor för projektet Objective new target guided Parkinson`s disease management(ON TARGET PD)Delphi-process avseende behandlingsstrategier.

Tomas Björklund, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet Kartläggning av underliggande molekylära sjukdomsmekanismer vid Parkinsons sjukdom med hjälp av artificiell intelligens och maskininlärning.

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet Effekter av dopaminagonister L-DOPA-inducerade dyskinesier: korrelationer mellan rörelsemönster och molekylära förändringar.

Karima Chergui, Karolinska Institutet, 125 000 kronor för projektet Modulation of NMDA receptors and calcium channels for the treatment of Parkinson`s disease.

Tomas Deierborg, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet Betydelsen av mikroglia-inducerad inflammation för proteinaggregation och patogenes vid Parkinsons sjukdom.

Johan Ericsson, Karolinska Institutet, 300 000 kronor för projektet A novel and robust retinoic acid-based approach to produce stem cell-derived dopamine neurons for cell replacement therapy of Parkinson`s disease.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 125 000 kronor för projektet Astrocyters roll för spridning av patologin vid Parkinsons sjukdom.

Martin Hallbeck, Linköpings universitet, 300 000 kronor för projektet Connexin 32, ett nytt mål för behandling av Parkinsons sjukdom.

Christian Hansen, Lunds universitet, 125 000 kronor för projektet Dissecting the protective role of DNAJ proteins in models of Parkinson`s disease and investigating their potential as drug targets.

Oskar Hansson, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet Biomarkörer för Parkinson-relaterade sjukdomar – fokus på alfa-synuklein PET och plasmamarkörer.

Eva Hedlund, Karolinska Institutet, 300 000 kronor för projektet Elucidating age-induced vulnerability and resilience signatures in Parkinson`s disease.

Deirdre Hoban, Lunds universitet, 125 000 kronor för projektet Patient-specific cell therapy för Parkinson`s disease.

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 500 000 kronor för projektet Development of CRISPR/Cas9 against alfa-synuclein as a new therapeutic approach for familial forms of Parkinson`s disease.

Johan Jakobsson, Lunds universitet, 125 000 kronor för projektet Activation of transposable elements as a trigger for neuroinflammation in Parkinson`s disease.

Thomas Karikari, Sahlgrenska universitetssjukhuset, 125 000 kronor för projektet New blood biomarkers for the differential diagnosis of Parkinsonian disorders.

Jia-Yi Li, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet Dissecting molecular and cellular mechanisms of association between diabetes and Parkinson`s disease.

Cecilia Lundberg, Lunds universitet, 125 000 kronor för projektet Development of in vivo gene therapy methods to treat Parkinson`s disease.

Åsa Mackenzie, Uppsala universitet, 300 000 kronor för projektet Subtalamiska kärnan i motorisk kontroll.

Dag Nyholm, Uppsala universitet, 300 000 kronor för projektet Multipla biomarkörer för tidig diagnos och behandling av Parkinsons sjukdom.

Per Odin, Lunds universitet, 500 000 kronor för projktet Pallitive care in late stage Parkinson`s disease: PD_Pal.

Malin Parmar, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet Revealing molecular diversity and developmental trajectory using transcriptional profiling of human dopamine neurons.

Gesine Paul, Lunds universitet, 125 000 kronor för projektet Elucidating mechanisms of disease progression molecular regulators at the vascular interface diabetes type 2 and Parkinson`s disease.

Per Petersson, Lunds universitet, 125 000 kronor för projektet Cortical and basal ganglia network resonance properties in Parkinson`s disease.

Andreas Puschmann, Lunds universitet, 125 000 kronor för projektet Genetiska orsaker till Parkinsons sjukdom.

Sven Pålhagen, Lunds universitet, 125 000 kronor för projektet Det svenska parkinsonregistret (ParkReg). En unik potential för klinisk forskning och förbättrad vård vid Parkinsons sjukdom.

Maria Swanberg, Lunds universitet, 125 000 kronor för projektet Genomiska assciationsstudier av prognostiska och neurodegenerativa tillstånd för att öka kunskapen om Parkinsons sjukdom.

Per Svenningsson, Karolinska Institutet, 500 000 kronor för projektet Rollen av GBA och prosaposin för uppkomst och progress av Parkinsons sjukdom. Kliniska, markör och terapistudier.

Stina Syvänen, Uppsala universitet, 125 000 kronor för projektet PET-avbildning av alfa-synuklein.

Andrea Varrone, Karolinska universitetssjukhuse, 300 000 kronor för projektet Preklinisk utvärdering av [3H]KAC-50.1, en alfa-synuklein PET-markör för Parkinsons sjukdom.

Karin Wirdefeldt, Karolinska universitetssjukhuser, 125 000 kronor för projektet Prognos för Parkinsons sjukdom med fokus på balanssvåriheter och kognitiva symtom: Betydelse av komorbiditet, sociala och socioekonomiska studier.

Beviljade reseanslag juni 2020

Emma Brolin, Uppsala universitet, 15 000 kronor för deltagande i möte med Society for Neuroscience. Washington. USA.

Nicole Gisela Metzendorf, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i PEGS-Europe, Lissabon, Portugal.

Antonino Napoleone, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i PEGS-Europe, Lissabon, Portugal.

Inga Petersen, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i PEGS-Europe, Lissabon, Portugal.

Sahar Roshanbin, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i PEGS-Europe, Lissabon, Portugal.

Tony Werner, Göteborgs universitet, 21 721 kronor för forskningsvistelse vid Århus universitet, Danmark.

Beviljade reseanslag december 2019

Anish Behere, Uppsala universitet. 10 000 kronor för deltagande i forskningskursen Advanced imaging techniqes for cellular and systems bioscience, Bordeaux, Franrike.

Agnieszka Molisak, Uppsala universitet, 15 000 kronor för deltagande i The 23rd Annual Meeting of the American Society of Gene and Cell Therapy, Boston, USA.

Dimitrios Kokkinakis, Göteborgs universitet, 10 000 kronor för deltagande i The 12th Edition of the Language and Evaluation Conference, Marseilles, Frankrike.

Beata Lindholm, Lunds universitet, 10 000 kronor för deltagande i The international Parkinson and Movement Disorder Society (Europeiska sektionen), Venedig Italien.

Hanna Johansson, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för en forskningsvistelse vid Arizona State University, Phoenix, USA.

Beviljade projektanslag juni 2019

Joakim Bergström, Uppsala universitet, 150 000 kronor för projektet Novel strategies for early detection and prevention of synaptic dysfunction in Parkinson´s disease.

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 270 000 kronor för projektet New models and preventive treatments for visuospatial deficits in PD models and preventive treatments for visuospatial. Apparaturanslag.

Karima Chergui, Karolinska Institutet, 270 000 kronor för projektet Modulation of NMDA receptors and calcium channels for the treatment of PD.

Tomas Deierborg, Lunds universitet, 270 000 kronor för projektet Betydelsen av mikroglia-inducerad inflammation för proteinaggregation och patogenes vid Parkinsons sjukdom.

Johan Ericson, Karolinska Institutet, 150 000 kronor för projektet Development of a novel method for generation of transplantable human mesencephalic dopamine neurons for Parkinson´s disease treatment.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 150 000 kronor för projektet Astrocyters roll för spridning av patologin vid Parkinsons sjukdom.

Erika Franzén, Karolinska Institutet, 150 000 kronor för projektet Neuroplasticity in PD after training.

Peter Hagell, Skånes universitetssjukhus, 270 000 kronor för projektet Det svenska parkinsonregistret (ParkReg): En unik potential.

Oskar Hansson, Skånes universitetssjukhus, 450 000 kronor för projektet Biomarkörer för Parkinson-relaterade sjukdomar – fokus på alfasynuklein PET och nya CSF markörer.

Eva Hedlund, Karolinska Institutet, 270 000 kronor för projektet Elucidating a common age-induced neuronal vulnerability signature in Parkínson´s disease.

Deirdre Hoban, Lunds universitet, 150 000 kronor för projektet Pre-Clinical validation of stem cell-derived dopamine cells.

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 450 000 kronor för projektet Immunotherapeutic and gene therapeutic strategies against alpha-synuclein on cellular and mouse models for Parkinson´s disease.

Jia-Yi Li, Lunds universitet, 450 000 kronor för projektet The gastro-intestinal aspects of Parkinson´s disease.

Åsa Mackenzie, Uppsala universitet, 270 000 kronor för projektet Belöning, aversion och motivation i Parkinsons sjukdom.

Niklas Marklund och Karsten Ruscher, Lunds universitet, 150 000 kronor för projektet Neuroinflammation as a pathological link between Parkinson´s disease and traumatic brain injury.

Dag Nyholm, Uppsala universitet, 150 000 kronor för projektet Att hindra benskörhet och frakturer vid Parkinsons sjukdom.

Per Odin, Lunds universitet, 450 000 kronor för projektet Palliative care in late stage Parkinson´s disease. PD_Pal.

Malin Parmar, Lunds universitet, 450 000 kronor för projektet Transcriptional profiling of stem-cell derived midbrain.

Gesine Paul, Lunds universitet, 270 000 kronor för projektet Disease progression in Parkinson´s disease: Identification of molecular regulators and biomarkers of blood brain brrier disruption.

Sven Pålhagen, Skånes universitetssjukhus, 100 000 kronor för Swedish Parkinson Network, SWEPAR-net – ett nationellt samarbetsprojekt för främjande av translationell och klinisk forskning inom parkinsonområdet.

Maria Swanberg, Lunds universitet, 150 000 kronor för projektet Exomsekvensering för identifiering av okända fall av ärftlig Parkinsons sjukdom.

Per Svenningsson, Karolinska Institutet, 450 000 kronor för projektet Rollen av GBA och prosaposin för uppkomst och progress av Parkinsons sjukdom: Kliniska, biomarkör och iPS-DA.

Stina Syvänen, Uppsala universitet, 270 000 kronor för projektet Antikroppsbaserad PET-avbildning av alfa-synuklein.

Miles Trupp, Umeå universitet, 150 000 kronor för projektet Pre-symptomatic PD plasma biomarker scanning and validation.

Beviljade reseanslag juni 2019

Andrew Adler, Lunds universitet, 15 000 kronor för deltagande i Society for Neurosciences årliga möte 2019, Chicago, USA.

Laura Andreoli, Lunds universitet, 15 000 kronor för deltagande i Society for Neurosciences årliga möte 2019, Chicago, USA.

Alessandra Fiorenzano, Lunds universitet, 15 000 kronor för deltagande i möte med NYSCF, New York, USA.

Giedre Gefenaite. Lunds universitet, 8 325 kronor för deltagande i 9th Nordic Conference of Epidemiology and Register-Based Research, Tampere, Finland.

Jessica  Giacomoni, Lunds universitet, 10 000 kronor för deltagande i European Summer School on Stem Cell Biology and Regenerative Medicine – Hydra XIV, Grekland.

Deirdre Hoban, Lunds universitet, 15 000 kronor för deltagande i Society for Neurosciences årliga möte 2019, Chicago, USA.

Xiaoying Kan, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för deltagande i International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Nice, Frankrike.

Vera Kerstens, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för deltagande i de 32:a årliga kongressen inom European Association of Nuclear  Medicin, Barcelona, Spanien.

Niklas Löfgren, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för deltagande i möte inom European Society for Movement Analysis in Adults and Children, Amsterdam, Nederländerna.

Ioanna Markaki, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för deltagande i International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Nice, Frankrike.

Sara Nolbrant, Lunds universitet, 15 000 kronor för deltagande i möte med NYSCF, New York, USA.

Sahar Roshanbin, Uppsala universitet, 5 000 kronor för deltagande i Synuclein Meeting 2019, Porto, Portugal.

Kristina Rosqvist, Lunds universitet, 10 000 kronor för deltagande i International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Nice, Frankrike.

Shelby Shrigley, Lunds universitet, 15 000 kronor för deltagande i Society for Neurosciences årliga möte 2019, Chicago, USA.

Jonathan Timpka, Lunds universitet, 10 000 kronor för deltagande i International Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Nice, Frankrike.

Konstantinos Toska, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för deltagande i 2nd Neuroepigenetics and Neuroepitranscriptonics Conference, Nassau, Bahamas.

Beviljade reseanslag december 2018

Andrew Adler, Lunds universitet, 15 000 kronor för deltagande i ISSCRs årliga möte 2019, Los Angeles, USA.

Anish Behere, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i the 14th International Conference on Alzheimers and Parkinson´s Disease, Lissabon, Portugal.

Joakim Bergström, Uppsala universitet, 15 000 kronor för resa till the 5th World Parkinson Congress, Kyoto, Japan.

David Conradsson, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för deltagande i möte med International Society for the Measurement of Phycical Behaviour, Maastricht, Nederländerna.

Paul De Roos, Uppsala universitet, 15 000 kronor för resa till the 5th World Parkinson Congress, Kyoto, Japan.

Sara Ekmark Lewén, Uppsala universitet, 7 500 kronor för deltagande i the 14th International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Disease, Lissabon, Portugal.

Alessandro Fiorenzano, Lunds universitet, 15 000 kronor för deltagande i ISSCRs årliga möte 2019, Los Angeles, USA.

Linn Gallasch, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i the 14th International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Disease, Lissabon, Portugal.

Deidre Hoban, Lunds universitet, 15 000 kronor för deltagande i ISSCRs årliga konferens 2019, Los Angeles, USA.

Greta Hultqvist, Uppsala universitet, 10 000 kronor för resa till PEGS, Boston, USA.

Itzia Jimenes Ferrer, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till the 5th World Parkinson Congress, Kyoto, Japan.

Hanna Johansson, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för deltagande i International Society of Posture and Gait Research, Edinburgh, Storbritannien.

Therése Klingstedt, Linköpings universitet, 10 000 kronor för deltagande i the 14th International Conference on Alzheimer´s and Parkinsson´s Disease, Lissabon, Portugal.

Sara Nolbrant, Lunds universitet 15 000 kronor för deltagande i ISSCRs årliga möte 2019, Los Angeles, USA.

Emma Persson, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i the 14th Internatinal Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Disease, Lissabon, Portugal.

Juan Reyes, Linköpings universitet, 10 000 kronor för deltagande i the 14th International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Disease, Lissabon, Portugal.

Sahar Roshanbin, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i the 14th International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Disease, Lissabon, Portugal.

Jinar Rostami, Karolinska Institutet, 15000 kronor för forskningsvistelse i Montreal, Kanada.

Moudio Serge, Linköpings universitet, 10 000 kronor för deltagande i the 14th International Conference on Alzhemer´s and Parkinson´s Disease, Lissabon, Portugal.

Shelby Shringly, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till the 5th World Parkinson Congress, Kyoto, Japan.

Robin Simsa, Göteborgs universitet, 7000 kronor för deltagande i The Termis Conference, Rhodos, Grekland.

Sofia Stenler, Uppsala universitet, 15 000 kronor för resa till PEGS, Boston, USA.

Beviljade projektsanslag oktober 2018

Joakim Bergström, Uppsala universitet, 295 000 kronor för projektet Synaptic alphasynuclein aggregates: biomarker and therapeutic target in Parkinsons disease.

Thomas Björklund, Lunds universitet, 145 000 kronor för projektet Hur flyttar sig Arc-proteinet mellan nervceller vid Parkinsons sjukdom?

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 495 000 kronor för projektet New models and preventive treatments for viscousspatial deficits in PD.

Karima Chergui, Karolinska Institutet, 295 000 kronor för projektet Modulation of NMDA receptors and calcium channels for the treatment of PD.

Tomas Deierborg, Lunds universitet, 145 000 kronor för projektet Betydelsen av mikrogliainducerad inflammation för proteinaggregation och patogenes vid Parkinsons sjukdom.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 295 000 kronor för projektet Astrocyters roll för spridning av patologin vid Parkinsons sjukdom och Lewy Body demens.

Gilberto Fisone, Karolinska Institutet, 145 000 kronor för projektet Sleep disruption and obsessive compulsive disorders in Parkinson´s disease : modeling and mechanisms.

Lars Forsgren, Umeå universitet, 495 000 kronor för projektet Presymtomatiska biomrkörer för Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism.

Kjell Fuxe, Karolinska Institutet, 145 000 kronor för projektet Striatal D1R and D2R heteroreceptor complexes in a progressive rat model of Parkinson´s disease (BSSG model).

Dagmar Galter, Karolinska Institutet, 145 000 kronor för projektet Icke motoriska symtom vid PS: rubbningar i dygnsrytm och magtarmkanalens funktion.

Peter Hagell, Lunds universitet, 295 000 kronor för projektet Det svenska parkinsonregistret (ParkReg): En unik potential för klinisk forskning och förbättrad vård vid Parkinsons sjukdom.

Christian Hansen, Lunds universitet, 145 000 kronor för projektet Unfolding the role of the DNAJ proteins in Parkinson`s disease.

Eva Hedlund, Karolinska Institutet, 495 000 kronor för projektet Elucidating a common neuronal vulnerability signature in Parkinson`s disease.

Deirdre Hoban, Lunds universitet, 145 000 kronor för projektet Preclinical validation of stem cell derived dopamine cells in a novel, more disease like model of Parkinson´s disease.

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 495 000 kronor för projektet Immunotherapeutic and gene therapeutic strategies against alphasunuclein on cellular and mouse models for Parkinson´s disease.

Susanna Mo Jakobsson, Umeå universitet, 295 000 kronor för projektet PET-baserad diagnostik för parkinsonism i tidig sjukdomsfas, PEARL-PD.

Niklas Lenfeldt, Umeå universitet, 145 000 kronor för projektet Development of new techniques in Magnetic Resonance Imaging for early diagnose of Parkinson´s disease: application of functional MRI and diffusion tensor imaging.

Jia-Yi Li, Lunds universitet, 295 000 kronor för projektet Bridging type-II diabetes and Parkinson´s disease: Association of T2M in Parkinson´s disease pathogenesis  and quest for novel therapies.

Åsa Mackenzie, Uppsala universitet, 295 000 kronor för projektet Från gener till beteende och patologi via nervkretsanalys i de basala ganglierna: Relevans för motorik, belöning och impulskontroll vid Parkinsons sjukdom.

Per Odin, Lunds universitet, 495 000 kronor för projektet Care of Late Stage Parkinson´s Disease, CLASP, and palliative care for Parkinson´s disease.

Malin Parmar, Lunds universitet, 495 000 kronor för projektet Transcriptional profiling of midbrain dopamine neurons: the link between gene expression and target innervation.

Gesine Paul, Lunds universitet, 295 000 kronor för projektet Blood brain barrier stabilisation in Parkinson´s disease.

Per Petersson, Lunds universitet, 295 000 kronor för projektet Cortical and basal ganglia network resonance properties in Parkinson´s disease.

Sven Pålhagen, Lunds universitet, 145 000 kronor för projektet Swedish Parkinson Network, SWEPAR-net – ett nationellt samarbetsprojekt för främjande av translationell och klinisk forskning inom parkinsonområdet.

Maria Swanberg, Lunds universitet, 145 000 kronor för projektet Exomsekvensering för identifiering av okända fall av ärftlig Parkinsons sjukdom.

Stina Syvänen, Uppsala universitet, 295 000 kronor för projektet Antikroppsbaserad PET-avbildning av alfa-synuklein.

Per Svenningsson, Karolinska Institutet, 495 000 kronor för projektet Rollen av GBA och prosaposin  för uppkomst och prognos av Parkinsons sjukdom: Klinsiska och biomarkör studier.

Andrea Varrone, Karolinska Institutet, 295 000 kronor för projektet Utveckling av en PET-markör för avbildning av alfa-synuklein i Parkinsons sjukdom.

Karin Wirdefelt, Karolinska Insitutet, 145 000 kronor för projektet Tillstånd kopplade till tarmfloran och risk för Parkinsons sjukdom. Epidemiologiska studier.

Anders Öhman, Umeå universitet, 245 000 kronor för projektet Metabola markörer för Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism.

Beviljade reseanslag juni 2018

Andrew Adler, Lunds universitet, 10 000 kronor för resa till NECTAR 2018, Paris, Frankrike.

Carla Azevedo, Lunds universitet, 10 000 kronor för resa till NSAS konferens om sjukdomar som beror på felveckade proteiner, Venedig, Italien.

Liza Bergström, VG-Region, 4 500 kronor för resa till KIs kurs om behandling med respiratorisk muskelträning, Stockholm.

Zisis Bimpisidis, Uppsala universitet, 15 000 kronor för resa till  48th Society for Neuroscience annual Meeting, San Diego, USA.

Tiago Cardoso, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till  The 2018 New York Stem Cell Foundation Conference, New York, USA.

Janelle Drouin-Oellet, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till The 2018 New York Stem Cell Foundation Conference, New York, USA.

Alessandro Fiorenzano, Lunds universitet, 10 000 kronor för resa till International Meeting on Neural Transplantation and Repair, Paris, Frankrike.

Sara Hall, SUS Malmö, 7000 kronor för resa till Alzheimer´s Association International Conference 2018, Chicago, USA.

Deirdre Hoban, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till The 2018 New York Stem Cell Foundation Conference, New York, USA.

Inga-Lena Johansson, Linköpings universitet, 10 000 kronor för resa till 17th International Phonetics and Linguistics Association Conference, Malta.

Michaela Karlstedt, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för resa till 13th World Congress on Controversities in Neurology, Madrid, Spanien.

Mesa Jose Laffita, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för deltagande  i 4 BIO Summit: Europé, Rotterdam, Nederländerna.

Breiffni Leavy, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till International Congress on Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Hongkong, Kina.

Wen Li, Lunds universitet, 10 000 kronor för studiebesök och träning avseende differentiering av inducerade pluripotenta stamceller av humant ursprung, Luxemburg.

Petra Martikainen, VG-Region, 8 500 kronor för resa till KIs kurs om behandling med respiratorisk muskelträning, Stockholm.

Janitha Mudannayake, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till 48th Society for Neuroscience annual Meeting 2018, San Diego, USA.

Angarita Maria del Pilar Murillo, Göteborgs universitet, 15 000 kronor för resa till International Congress on Parkinson´s Disease and Movement Disorder, Hongkong, Kina.

Sara Nolbrant, Lunds universitet, 10 000 kronor för deltagande i NECTAR 2018,, Paris, Frankrike.

Maria Papathanou, Uppsala universitet, 15 000 kronor för resa till 48th Society for Neuroscience annual Meeting 2018, San Diego, USA.

Giacomo Sitzia, Karolinska Institutet, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till 48th Society for Neuroscience annual Meeting, San Diego, USA.

Mikkel Vinding, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till International Conference on Bio-Magnetism (Biomag 2018), Philadelphia, USA.

Zhang Yu, Lunds universitet, 10 000 kronor för resa till NECTAR 2018, Paris, Frankrike.

Beviljade reseanslag december 2017

Andrew Adler, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till ISSCR Annual Meeting, Melbourne, Australien.

Joakim Bergström, Uppsala universitet, 15 000 kronor för resa till 16th International Symposium on Amyloidosis, Jumamoto, Japan.

Marcella Birtele, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till ISSCR Annual Meeting, Melbourne, Australien.

Thomas Carlsson, Göteborgs universitet, 10 000 kronor för resa till FENS Forum meeting, Berlin, Tyskland.

Marcus Davidsson, Lunds universitet, 14 450 kronor för resa till möte med American Society for Gene and Cell Therapy, Chicago, USA.

Magdalena Domellöf, Umeå universitet, 10 000 kronor för deltagande i AAT-AD/PD focus meeting, Turin, Italien.

Janelle Drouin-Oellet, Lund universitet, 15 000 kronor för resa till ISSCR Annual Meeting, Melbourne, Australien.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 19 000 kronor för deltagande i AAT-AD/PD focus meeting, Turin, Italien.

Ellen Hertz, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för resa till 4th Congress of the European Academy of Neurobiology, Lissabon, Portugal.

Deirdre Hoban, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till ISSCR Annual Meeting, Melbourne, Australien.

Dimitrios Kakkinakis, Göteborgs universitet, 15 000 kronor för resa till LREC Language Resources and Evaluation Conferenc, Miyazaki, Japan.

José Miguel Laffita-Mesa, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till 2nd Panamerican Congress on Movement Disorders and Parkinsons Disease, Miami, USA.

Ioanna Markaki, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för resa till 4th Congress of the European Academy of  Neurobiogy, Lissabon, Portugal.

Sara Nolbrant, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till ISSCR Annual Meeting, Melbourne, Australien.

Emma Persson, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i konferensen Advanced Imaging Methods for Cellular Neuroscience.

Jinar Rostami, Uppsala universitet, 10 000 kronor för resa till Gordon Research Confrence, Lucca, Italien.

Shelby Shrigley, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till ISSCR Annual Meeting, Melbourne, Australien.

Henrik Sjöström, Karolinska Institutet, 10 000 kronor för resa till 4th Congress of the European Academy of Neurobiology, Lissabon, Portugal.

Alexander Svanbergsson, Lunds universitet, 10 000 kronor för resa till konferensen Autophagy and Neuroprotection, Venedig, Italien.

Miles Trupp, Umeå universitet, 10 000 kronor för deltagande i International Society of Extracellular Vesicles Annual Meeting, Barcelona, Spanien.

Panagiota Tsitsi, Karolinska Instiitutet, 10 000 kronor för resa till 4th Congress of the European Academy of Neurobiology, Lissabon, Portugal.

Ammar Zaghlool, Uppsala universitet, 15 000 kronor för forskningsvistelse vid Stanford University, USA

Beviljade projektanslag juni 2017

Filip Bergquist, Göteborgs universitet, 395 000 kronor för projektet WestPORTSprojektet. Förekomst och utveckling av motorfluktuationer i en regional population med Parkinsons sjukdom.

Joakim Bergström, Uppsala universitet, 395 000 kronor för projektet Synaptic alfa-synuclein aggregates: effect on neurotransmitter release and potential use as early biomarker of Parkinson´s disease.

Ann Björkdahl, Göteborgs universitet, 220 000 kronor för projektet Bättre nytta av avancerad parkinsonbehandling genom rehabilitering i samverkan? En randomiserad öppen studie.

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 495 000 kronor för projektet Mekanismerna bakom förtvining av nervceller i striatum vid Parkinsons sjukdom.

Karima Chergui, Karolinska institutet, 395 000 kronor för projektet Targeting NMDA receptor dysfunctions in Parkinson´s disease.

Tomas Deierborg, Lunds universitet, 220 000 kronor för projektet Synchrotron-based approach to detect early protein-aggregation and infammatory events in Parkinson´s disease.

Janelle Drouin Oellet, Lunds universitet, 220 000 kronor för projektet Modeling sporadic Parkinson´s disease in patient-derived neurons using direct reprogramming.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 395 000 kronor för projektet Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens.

André Fisahn, Karolinska institutet, 220 000 kronor för projektet Prevention of  Cognitive Deficits in Synucleinopathies by BRICHOS Aggregation Inhibitors and Activation of Peptide Degradation Mechanisms- A translational Project Proposal.

Lars Forsgren, Umeå universitet, 495 000 kronor för projektet Presymtomatiska biomarkörer för Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism.

Erika Franzen, Karolinska institutet, 220 000 kronor för projektet Träning vid Parkinsons sjukdom: Från klinisk effektivitet och implementering till att stödja träning i det vardagliga livet.

Kjell Fuxe, Karolinska institutet, 220 000 kronor för projektet Striatal D1R and D2R heteroreceptor complexes in a progressive rat model of Parkinson´s disease.

Dagmar Galter, Karolinska institutet, 220 000 kronor för projektet Parkinsonpatienters magtarmkanal och dess nervsystem: orsaker till allvarliga störningar studerat i mänsklig vävnad och djurmodeller.

Peter Hagell, Skånes universitetssjukhus, 395 000 kronor för projektet Det svenska parkinsonregistret: En unik potentil för klinisk forskning och förbättrad vård vid Parkinsons sjukdom.

Martin Hallbeck, Linköpings universitet, 395 000 kronor för projektet Att förstå och bromsa spridningen av Parkinsons sjukdom i hjärnan.

Oskar Hansson, Lunds universitet, 495 000 kronor för projektet Tidig och korrekt diagnos av Parkinson-relaterade sjukdomar.

Eva Hedlund, Karolinska institutet, 395 000 kronor för projektet Elucidating a common neuronal vulnerability signature in Parkinson´s disease.

Andreas Heuer, Lunds universitet, 220 000 kronor för projektet Cognitive deficits in a progressive rodent model of Parkinson´s disease.

Martin Ingelsson, Uppsala univeritet, 495 000 kronor för projektet Continued exploration of immunotherapy against alfa-synuclein on cellular and mouse models for Parkinson´s disease.

Niklas Lenfeldt, Umeå universitet, 295 000 kronor till projektet Development of new techniques in Magnetic resonance imaging for early diagnose of Parkinson´s disease: application of functional MRI and diffusion tensor imaging.

Cecilia Lundberg, Lunds universitet, 395 000 kronor för projektet A novel therapy for PD – TMP regulated expression of Ret.

Johan Lökk, Karolinska universitetssjukhuset, 220 000 kronor för projektet Parkinsons sjukdom och dess påverkan på parrelationen över tid och effekt på hälsorelaterad livskvalitet.

Åsa Mackenzie, Uppsala universitet, 495 000 kronor för projektet Avkodning av genuttryck för potentiella överlevnadsfaktorer i Parkinsons sjukdom.

Per Odin, Lunds universitet, 495 000 kronor för projektet Care of Late Stage Parkinson´s Disease, CLASP.

Malin Parmar, Lunds universitet, 495 000 kronor för projektet Molekylär kontroll av dopminceller.

Andreas Puschmann, Lunds universitet, 395 000 kronor för projektet Monogenetiska Parkinsonformer i Sverige.

Sven Pålhagen, Skånes universitetssjukhus, 145 000 kronor för projektet Swedish Parkinson Network SWEPAR-net, ett nationellt samarbetsprojekt för främjande av translationell och klinisk forskning inom parkinsonområdet.

Oleg Shupliakov, Karolinska institutet, 220 000 kronor för projektet Presynaptisk membrantrafik, felfunktioner i Parkinsons sjukdom.

Per Svenningsson, Karolinska universitetssjukhuset, 495 000 kronor för projektet Tidiga kliniska, våta och imaging biomarkörer för Parkinson´s sjukdom baserat på studier av GBA mutationsbärare.

Stina Syvänen, Uppsala universitet, 495 000 kronor för projektet Antikroppsbaserad PET-avbildning av alfa-synuclein.

Miles Trupp, Umeå universitet, 395 000 kronor för projektet Targeted MRM biomarker validation in pre-symptomatic plasm from patients with Parkinson´s disease.

Beviljade reseanslag juni 2017

Kirk Patrick Aldrin, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till 14th International Symposium on Neuronal Transplantation and Repair 2017, Port Douglas, Australien.

Tiago Cardoso, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till 14th International Symposium on Neuronal Transplantation and Repair 2017, Port Douglas, Australien.

Livia Civitelli, Linköpings universitet, 8 000 kronor för deltagande i 6th Amyloid Disease Annual Meeting, Kolmården.

Janelle Drouin Ouellet, Lunds universitet, 14 095 kronor för resa till 14th International Symposium on Neuronal Transplantation and Repair 2017, Port Douglas, Australien.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet för, 15 000 kronor för forskningsvistelse vid University of Otago, Nya Zeeland.

Peter Hagell, Högskolan i Kristianstad, 15 000 kronor för resa till 7th International Conference on Probalistic Models for Measurement in Education, Psycology, Social Science and Health, Perth, Australien.

Andreas Heuer, Lunds universitet, 9 000 kronor för resa till The Annual Meeting of the Network of European CNS Transplantation and Repair, Dublin, Irland.

Deirdre Hoban, Lunds universitet, 14095 kronor för resa till 14th International Symposium on Neuronal Transplantation and Repair 2017, Port Douglas, Australien.

Ferrer Itzia Jimenez, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till 14th International Symposium on Neuronal Transplantation and Repair 2017, Port Douglas, Australien.

Emma Källstig, Lunds universitet, 7 200 kronor för resa till konferensen Synuclein 2017, Aten, Grekland.

Bojing Liu, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till The 21st World Congress on Epidemiology, Saitama, Japan.

Niklas Löfgren, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för forskningsvistelse vid University of Sydney, Australien.

Sara Nolbrant,Lunds universitet, 9 430 kronor för  resa till The Annual Meeting of the Network of European CNS Transplantation and Repair, Dublin, Irland.

Maria Pereira, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till 14th International Symposium on Neuronal Transplantation and Repair 2017, Port Douglas, Australien.

Juan Perez-Fernandez, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till Society for Neuroscience Annual Meeting 2017, Washington, USA.

Sinha Maitrayee Sardar, Linköpings universitet, 7 6oo kronor för deltagande i 6th Amyloid Disease Annual Meeting, Kolmården.

Maria Swanberg, Lunds universitet, 9462 kronor för resa till konferensen Synuclein 2017, Aten, Grekland.

Beviljade reseanslag från Parkinsonfonden december 2016

Joakim Bergström, Uppsala unversitet, 5 250 kronor för resa till 13th International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´diseases, Wien, Österrike.

Josefine Blume, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till 21st International Congress on Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Vancouver, Kanada.

Janelle Drouin-Oellet, Lunds universitet, 8 580 kronor för resa till konferensen Programmering och omprogrammering av hjärnan, München, Tyskland.

Patrik Fazio, Karolinska Institutet, 13 442 kronor för resa till 21st International Congress on Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Vancouver, Kanada.

Almandoz Gil Leire, Uppsala universitet, 10 000 kronor för deltagande i konferensen Advance Techniques in Synapse Biology, Bordeaux, Frankrike.

Veronica Lindström, Uppsala universitet, 6 529 kronor för resa till 13th International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Diseases, Wien, Österrike.

Bojing Liu, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för forskningsvistelse vid Michigan State University, USA.

Mona Nouhi, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för deltagande i 12th International Basal Ganglia Society Meeting, Merida, Mexiko.

Maria Pereira, Lunds universitet, 9 500 kronor för resa till konferensen Programmering och omprogrammering av hjärnan, München, Tyskland.

Emma Persson, Uppsala universitet, 1 630 kronor för resa till 13th International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Diseases, Wien, Österrike.

Juan Reyes, Linköpings universitet, 10 000 kronor för resa till 13th International Conference on Alzheimer´s and Parkinson´s Diseases, Wien, Österrike.

Jinar Rostami, Uppsala universitet, 3 500 kronor för resa till 13th International Conference on Alzhemer´s and Parkinson´s Diseases, Wien, Österrike.

Giacomo Sitzia, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för deltagande i 12th International Basal Ganglia Society Meeting, Merida, Mexiko.

Beviljade projektanslag från Parkinsonfonden oktober 2016

Per Almqvist, Karolinska Institutet, 135 000 kronor för projektet Novel cell-based therapy for Parkinson´s disease.

Ernest Arenas, Karolinska Institutet, 135 000 kronor för projektet Implementation of novel human developmental factors to cell replacement therapy for Parkinson´s disease.

Filip Bergquist, Göteborgs universitet, 300 000 kronor för projektet Förekomst och utveckling av motorfluktuationer i en regional population medParkinsons sjukdom.

Joakim Bergström, Uppsala universitet, 135 000 kronor för projektet Untangling the role of alfa-synuclein at the synapse in Parkinson´s disease.

Tomas Björklund, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet Kartläggning av en ny serotoninmedierad mekanism för induktion av dyskinesier vid Parkinsons sjukdom.

Anders Blomberg, Göteborgs universitet, 135 000 kronor för projektet Identifiering av miljö- och gentiska faktorer för alfa-synukleinoligomerisering och toxicitet.

Andrea Carmine Belin, Karolinska Insttutet , 135 000 kronor för projektet Gene-Park – en unik svensk biobank för att identifiera och karakterisera genetiska faktorer vid Parkinsons sjukdom med fokus på glucoserebrosidas och Akt1.

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet New rat models of cortical synukleinopathy to dissect mechanisms of Parkinson´s disease dementia.

Angela Cenci Nilsson/Håkan Widner, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet From preclinical studies towards clinical trials of Sigma-1 receptor agonists in parkinsonian disorders.

Karima Chergui, Karolinska Institutet. 300 000 kronor för projektet Targeting NMDA receptor dysfunctions in Parkinson´s disease.

Tomas Deierborg, Lunds universitet, 135 000 kronor för projektet Microglial facilitation of alfa-synuclein pathology in Parkinson´s disease.

Jane Drouin-Quellet, Lunds universitet, 135 000 kronor för projektet Modelling Parkinson´s disease dementia in patient-derive neurons using direct reprogramming.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 135 000 kronor för projektet Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens.

Gilbert Fisone, Karolinska Institutet, 300 000 kronor för projektet Abnormal gene expression and impaired autophagy in experimental parkinsonism: Relevancefor the treatment of L-DOPA-induced dyskinesia.

Lars Forsgren, Umeå universitet, 500 000 kronor för projektet Presymtomatiska biomarkörerför Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism.

Kjell Fuxe, Karolinska Institutet, 300 000 kronor för projektet Förändringar i olika typer av striala A2A heteroreceptorkomplex och i motorik i en hemiparkinson modell. Kan dessa motverkas med A2A och mGlu5 antagonister?

Peter Hagell,Högskolan i Kristianstad, 135 000 kronor för projektet Dagsömnighet vid Parkinsons sjukdom: Relation till andra sjukdomsaspekter och konskvenser i dagligt liv.

Martin Hallbeck, Linköpings universitet, 135 000 kronor för projektet Hur sprids Parkinsons sjukdom i hjärnan?

Oskar Hansson, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet Förbättrade metoder för tidig diagnos av Parkinsonrelaterade sjukdomar och för läkemedelsutveckling.

Eva Hedlund, Karolinska Institutet, 500 000 kronor för projektet Elucidating a common neuronal vulnerability signature in Parkinson´s disease.

Andreas Heuer, Lunds universitet, 135 000 kronor för inköp av apparatur för detektion av neurotransmittorer.

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 500 000 kronor för projektet Continued exploration of immunotherapy against Alfa-synuclein on cellular and mouse models for Parkinson´s disease.

Susanna Jakobson Mo, Umeå universitet, 135 000 kronor för projektet PET-baserad diagnostik av parkinsonism i tidig sjukdomsfas; PEARL-PD.

Åsa Konradsson Geuken, Uppsala universitet, 135 000 kronor för projektet Functional circuitry analysis of the subthalamic nucleus in mice: Relevance for Deep Brain Stimulation in Parkinson´s disease.

Arvind Kumar, Kungliga Tekniska Högskolan, 135 000 kronor för projektet Hjärnstimuleringsprotokoll för att styra och ändra avvikande neural aktivitet relterat till Parkinsons sjukdom.

Nils-Göran Larsson, Karolinska Institutet, 135 000 kronor för projektet Mitokondriedynamik i dopaminerga neuron och Parkinsons sjukdom.

Niklas Lenfeldt, Umeå universitet, 135 000 kronor för projektet Development of new techniques in Magnetic resonance imaging for early diagnosis of Parkinson´s disease: Application of functional MRI and diffusion tensor imaging.

Jia-Yi Li, Lunds universitet, 135 000 kronor för projektet Investigation on conformtionally regulated pathology spread of aggregated alfa-synuclein among different synucleinopathies.

Cecilia Lundberg, Lundsuniversitet, 500 000 kronor för projektet A novel therapy for Parkinson´s disease – TMP regulated expression of Ret.

Johan Lökk, Karolinska sjukhuset, 135 000 kronor för projektet Parkinsons sjukdom och dess påverkan på parrelationen över tid och effekt på hälsorelaterad livskvalitet.

Maria Nilsson, Lunds universitet, 300 000 kronor för projektet Fear of falling, fall-related activity avoidance and accessability problems in people with Parkinson´s disease.

Per Odin, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet Care of Late Stage Parkinson´s Disease, CLASP.

Malin Parmar, Lunds universitet, 500 000 kronor för projektet Establishing a novel rat-human chimeric model for studies of neural conversion of human glia in vivo.

Gesine Paul-Visse, Lunds universitet, 135 000 kronor för projektet Identification of disease-modyfying molecules for Parkinson´s disease – the role of the secretome of pericytes.

Per Petersson, Lunds universitet, 135 000 kronor för projektet Hjärnans neurofysiologiska tillstånd ger nya insikter om motorisk kontroll i Parkinsons sjukdom.

Sven Pålhagen, Skånes universitetssjukhus, 235 000 kronor för projektet Swedish Parkinson Network, SWEPAR-Net – ett nationellt samarbetsprojekt för främjande av translationell och klinisk forskning inom pakinsonområdet.

Laurent Roybon, Lund universite, 135 000 kronor för projektet Development of a mid-brain neuronal survival assay using patient specific reprogrammed cells.

Oleg Shupliakov, Karolinska Institutet, 135 000 kronor för projektet Presynaptisk membrantrafik under Parkinsons sjukdom.

Per Svenningsson, Karolinska Institutet, 500 000 kronor för projektet Early biomarkers and therapies against Parkinson´s disease based on studies of GBA mutation carriers.

Stina Syvänen, Uppsala universitet, 300 000 kronor för projektet Antikroppsbaserad PET-avbildning av alfa-synuklein.

Miles Trupp, Umeå universitet, 135 000 kronor för projektet Targeted Biomarker Analysis in CSF and Plasma from Patients with Parkinsonian Disorders.

Håkan Widner, Skånes universitetsjukhus, 300 000 kronor för projektet Avslutande nervcelltranplantation – Transeuros fortsättning

Beviljade reseanslag från Parkinsonfonden juni 2016

Emma Arvidsson, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Filip Bergquist, Göteborgs universitet, 15 000 kronor för resa till 4th World Parkinson Congress, Portland, USA.

Ludivine Breger, Lunds universitet, 13 180 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Livia Civitelli, Linköpings universitet, 15 000 kronor för resa till Society för Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Marcus Davidsson, Lunds universitet, 14 750 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Meike Diepenbroek, Lunds universitet, 14 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Sara Ekmark-Lewén, Uppsala universitet, 15 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 10 480 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Seyed-Mohammad Fereshtehnejad, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till 4th World Parkinson Congress, Portland, USA.

Per Halje, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Martin Hallbeck, Linköping universitet, 15 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte ,San Diego, USA.

Nedjeljka Ivica, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Susanna Jakobson Mo, Umeå universitet, 10 000 kronor för resa till European Association og Nuclear Medicine Annual Meeting, Barcelona, Spanien.

Michael Jewitt, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Itzia Jimenez, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Åsa Konradsson-Geuken, Uppsala universitet, 15 000 kronorför resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego samt forskningsmöte på The Ohio State University, Columbus, USA.

Leavy Breiffni, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till 4th World Parkinson Congress, Portland, USA.

Li Wen, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego. USA.

Niklas Löfgren, Karolinska Institutet, 15 000 kronor för resa till 4th World Parkinson Congress, Portland, USA.

Sara Nolbrant, Lunds universitet, 4 200 kronor för resa till Hydra XII, Hydra, Grekland.

Jinar Rostami, Uppsala universitet, 9 500 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Joel Sjöbom, Lund universitet, 15 000 kronor för resa till Society for Neurosciences årliga möte, San Diego, USA.

Henrik Sjöström, Karolinska Sjukhuset, 10 000 kronor för resa till 4th International Workshop on MRI Phase Contrast & Quantitative Susceptibility Mapping, Graz, Österrike.

Beviljade reseanslag från Parkinsonfonden december 2015

Tiago Cardoso, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till ISSCRs årliga konferens, San Francisco, USA.

Seyed-Mohammad Fereshtehnejad, Karolinska institutet, 10 000 kronor för resa till 20th International Congress on Parkinson´s disease and Movement Disorders, Berlin, Tyskland.

Maria Pereira, Lunds universitet, 15 000 kronor för resa till ISSCRs årliga konferens, San Francisco, USA.

Karolina Pircs, Lunds universitet, 9923 kronor för resa till The 6th EMBO Meeting, Birmingham, UK.

Marina Senek, Uppsala universitet, 10 000 kronor för resa till 20th International Congress on Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Berlin, Tyskland.

Johanna Sieurin, Karolinska institutet, 10 000 kronor för resa till 20th International Congress on Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Berlin, Tyskland.

Yulia,Surova, Lund universitet, 10 000 kronor för resa till 20th International Congress on Parkinson´s Disease and Movement Disorders, Berlin, Tyskland.

Fei Yang, Karolinska institutet, 10 000 kronor för resa till 20th International Congress on Parkinson´s Disease and Movement Disorders.

Beviljade projektanslag från Parkinsonfonden oktober 2015

Dag Aarsland, Karolinska Institutet, 150 000 kr till projektet CSF correlates of cognition-associated imaging changes in Parkinson´s disease.

Ernest Arenas, Karolinska Institutet, 300 000 kr till projektet Novel in vitro models of Parkinson´s disease using human midbrain dopaminergic neurons differentiated from neuroepithelial stem cells.

Kristina Becanovic, Karolinska Institutet, 150 000 kr till projektet Towards prediction of diease progression in Parkinson´s disease – Genetic and epigenetic studies.

Joakim Bergström, Uppsala Universitet, 300 000 kr till projektet Alfa-synukleinproteinets roll vid Parkinsons sjukdom.

Filip Bergquist, Göteborgs Universitet, 300 000 kr till projektet Ambulatory stochastic vestibular stimulation in Parkinson´s disease patients with impaired balance/gait.

Joseph Bertrand, Karolinska Institutet, 150 000 kr till projektet Caspase signalering kontroll, mikrogliaaktivering och neurotoxicitet.

Ingemar Björkhem, Karolinska Institutet, 100 000 kr till projektet Utredning av sambandet mellan oxysteroler och Tau-protein hos patienter med Parkinsons sjukdom.

Thomas Carlsson, Göteborgs Universitet, 150 000 kr till projektet Bladder dysfunction in animal models of Parkinson´s disease.

Angela Cenci Nilsson, Lunds Universitet, 300 000 kr till projektet From preclinical studies towards clinical trials of Sigma-1 receptor agonists in parkinsonian disorders.

Karima Chergui, Karolinska Institutet, 150 000 kr till projektet Targeting NMDA receptor dysfunctions in Parkinson´s disease.

Tomas Deierborg, Lunds Universitet, 150 000 kr till projektet Role of galectin-3 in Parkinson´s disease pathogenesis.

Janelle Drouin-Quellet, Lunds Universitet, 150 000 kr till projektet ModellingParkinson´s disease dementia in patient-specific neurons using direct reprogramming.

Anna Erlandsson, Uppsala Universitet, 300 000 kr till projektet Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens.

Gilberto Fisone, Karolinska Institutet, 300 000 kr till projektet Abnormal signalling and histone modifications in experimental parkinsonism: relevance for the treatment of L- DOPA-induced dyskinesia.

Lars Forsgren, Umeå Universitet, 500 000 kr för projektet Orsaker/riskfaktorer för Parkinsons sjukdom (PS) i en oselekterad patientpopulation.

Erika Franzen, Karolinska Institutet, 150 000 kr till projektet Förbättrad balans, gång och fysisk aktivitet hos äldre med Parkinsons sjukdom  – effektivitet och implementering av HiBalanceprogrammet.

Kjell Fuxe, Karolinska Institutet, 150 000 kr till projektet Förändringar av striatala A2A heteroreceptor complex och motorik i en hemiparkinson model. Kan dessa motverkas med A2A och mGlu5?

Dagmar Galter, Karolinska Institutet, 150 000 kr till projektet Neurodegenerationin in the brain and gut in Parkinson´s disease.

Sten Grillner, Karolinska Institutet, 300 000 kr till projektet The dopaminergic control of the superior colliculus  – implications for the eye movement deficits in Parkinson´s disease.

Martin Hallbeck, Linköpings Universitet, 150 000 kr till projektet Hur sprids Parkinsons sjukdom i hjärnan?

Christian Hansen, Lunds Universitet, 100 000 kr till projektet Unfolding the role of the UPR in Parkinson´s disease.

Oskar Hansson, Skånes Universitetssjukhus, 500 000 kr till projektet Biomarkörer för att underlätta tidigare diagnos av Parkinsons och liknande sjukdomar och för läkemedelsutveckling.

Eva Hedlund, Karolinska Institutet, 150 000 kr till projektet Elucidating a common neuronal vulnerability signature in Parkinson´s disease.

Per Hellström, Uppsala Universitet, 150 000 kr till projektet Controlled asessment of the effect of erythromycin and analogs on pharmacokinetics of L-DOPA and symptoms in Parkinson´s disease with delayed gastric emptying.

Andreas Heuer, Lund Universitet, 150 000 kr till projektet Bidirectional control of human  embryonic stem cell transplants for preclinical evaluation.

Lena Håglin, Umeå Universitet, 80 000 kr till projektet Samband mellan tiaminbrist och nedsatt luktförmåga vid diagnos av Parkinsons sjukdom.

Martin Ingelsson, Uppsala Universitet, 500 000 kr till projektet Alfa-synuclein and LRRK2 pathology – targets for development of immunotherapy and gene therapy.

Johan Jakobsson, Lunds Universitet, 150 000 kr till projektet Dysregulation of the microRNA network in Parkinson´s disease.

Klas Kullander, Uppsala Universitet, 300 000 kr till projektet The role of Sic10A4 in degeneration of dopaminergic neurons – implications for a novel therapeutic window.

Niklas Lenfeldt, Umeå Universitet, 150 000 kr till projektet Development of new techniques in Magnetic resonance imaging for early diagnosis of Parkinson´s disease: application of functional MRI and diffusion tensor imaging.

Jia-Yi Li, Lunds Universitet, 150 000 kr till projektet Investigation of seeding effects of alfa-synuclein amyloid protein on propagation of Parkinson pathology.

Cecilia Lundberg, Lunds Universitet, 300 000 kr till projektet A novel therapy for PD-TMP regulated expression of Ret.

Johan Lökk, Karolinska Institutet, 100 000 kr till projektet Parkinsons sjukdom och dess påverkan på parrelationen över tid och effekt på hälsorelaterad livskvalitet.

Per Odin, Lunds Universitet, 500 000 kr till projektet Care of Late Stage Parkinson´s disease, CLASP.

Malin Parmar, Lunds Universitet, 500 000 kr till projektet Circuitry integration of new neurons in the parkinsonian brain.

Gesine Paul, Lunds Universitet, 300 000 kr till projektet Neurorestoration in PD by PDGF-BB: Cell signaling mechanisms.

Sven Pålhagen, Skånes Universitetssjukhus, 80 000 kr till projektet Swedish Parkinson Network, SWEPAR-net – ett nationellt samarbetsprojekt för främjande av translationell och klinisk forskning inom Parkinsonområdet.

Laurent Roybon, Lunds Universitet, 150 000 kr till projektet Patient-specific induced pluripotent stem cells to study synucleinopathies.

Oleg Shupliakov, Karolinska Institutet, 194665 kr till projektet Presynaptisk membrantrafik under Parkinsons sjukdom.

Per Svenningsson, Karolinska Institutet, 300 000 kr till projektet Samband mellan alfa-synuclein i cerebrospinalvätska och Parkinsons sjukdom – nya detektionsmetoder.

Miles Trupp, Umeå Universitet, 100 000 kr till projektet Targeted Analysis of Proteins and Metabolites in CSF and Plasma from Patients with PD.

Håkan Widner, Skånes Universitetssjukhus, 150 000 kr till projektet Behandlingsstudie av patienter med Parkinsons sjukdom och mild kognitiv svikt: randomiserad cross-over studie med tillägg av L-Dopa, memantin eller rivastigmin.

Pernilla Wittung-Stafshede, Umeå Universitet, 150 000 kr till projektet Early structural transformations that promote Parkinson´s disease.

Anders Öhman, Umeå Universitet, 150 000 kr till projektet Clinical metabolomics of Parkinson´s disease.

Beviljade reseanslag från Parkinsonfonden Juni 2015

Anders Öhman, Umeå universitet, 10 000 kr till deltagande i XXI World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders, Milano, Italien.

Irene Sebastianutto, Lunds universitet, 15 000 kr till Society for Neuroscience (SfN) 2015 conference in Chicago, USA

Karolina Pircs, Lunds universitet, 9 835 kr till resa till The 6th EMBO Meeting, Birmingham, United Kingdom

Maria Papathanou, Uppsala universitet, 15 000 kr till Society for Neuroscience (SfN) 2015 conference in Chicago, USA

Lina Nilsson, Umeå universitet, 8 785 kr till XXI World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders, Milano, Italien.

Niklas Löfgren, Karolinska institutet, 10 000 kr till forskningsvistelse i Leuven, Belgien.

Wen Li, Lunds universitet, 15 000 kr till 13th International Symposium on Neual Transplantation and Repair (INTR), Beijing, China

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 15 000 kr till  resa till Society for Neuroscience (SfN) 2015 conference in Chicago, USA

Per Hjertstrand, Halmstad, 15 000 kr till resa till Maggie-Lee Huckabee, PhD, Department of Communication disorders, University of Canterbury, Nya Zeeland

Andreas Heuer, Lunds universitet,  14 000 kr till The13th International Symposium on Neual Transplantation and Repair (INTR), Beijing, China

Veronica Francardo, Lunds universitet, 15 000 kr till resa till Society for Neuroscience (SfN) 2015 conference in Chicago, USA

David Conradsson, Karolinska institutet, 14 000 kr till forskningsvistelse i Montreal, Kanada.

Andrea Carmine Belin, Karolinska institutet, 15 000 till resa till Tokyo Japan.

Emma Arvidsson, Uppsala universitet, 15 000 kr till forskningsvistelse samt föredrag Ohio State University, USA.

Francesco Bez, Lunds universitet, 15 000 kr till resa till Society for Neuroscience 2015 Conference, Chicago, USA.

Beviljade Reseanslag från Parkinsonfonden mars 2015

Stanislav Beniaminov, Karolinska Universitetssjukhus, 15 000 kr till resa till 19th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, San Diego, USA

Tiago Cardoso, Lunds universitet, 10 000 kr till kurs Neuroscience School of Advanced Studies ”Neural Stem Cells in Development and Brain Repair”, Florens, Italien

David Conradsson, Karolinska instiutet, 10 000 kr till resa till International Society for Posture and Gait Research World Congress 2015 i Sevilla, Spanien.

Janelle Drouin-Ouellet Lunds universitet, 8 032 kr till Stockholm International society for stem cell research conference

Seyed-Mohammad Fereshtehnejad, Karolinska insitutet, 15 000 kr till resa till San Diego, USA  – The 19th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders-MDS 2015

Itzia Jimenez Ferrer, Lunds universitet, 15 000 kr till konferens iNew Hampshire, USA

Michael Jewett, Lunds universitet, 15 000 kr till konferens i Colby-Sawyer College, New London, New Hampshire, USA

Michaela Karlstedt, Karolinska institutet, 10 000 kr till resa till The 12th International Conference on Alzheimer´s disease & Parkinson´s disease, Nice, Frankrike

Shong Lau, Lunds universitet, 10 000 kr till Stockholm International society for stem cell research conference

Almandoz Gil Leire, Uppsala universitet, 9 929 kr till resa tillChicago, USA

Beata Lindholm, Lunds universitet, 15 000 kr till resa till 19th International  Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, San Diego, USA

Niklas Löfgren, Karolinska institutet, 9 575 kr till ISPGRInternational Society for Posture and Gait Research World Congress 2015

Håkan Nero, Karolinska institutet, 9 750 kr till ICAMPAM 2015, Limerick, Irland

Mona Nouhi, Karolinska institet, 15 000 kr till forskningsvistelse på Marine Biology laboratory i USA.

Maria Pereira, Lunds universitet, 10 000 kr till, Stockholm International society for stem cell research conference

Ulrich Pfisterer, Lunds universitet, 6 000 kr till 13th International Society for Stem Cell Research (ISSCR) Stockholm, Sweden

Johanna Philipsson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 10 000 kr till forskningsvistelse i London, England

Luis Quintino, Lunds universitet, 6 430 kr till Nordic Neuroscience Meeting 2015 in Trondheim, Norway

Beviljade projektanslag från Parkinsonfonden Oktober 2014

Nr 663/14, Dag Aarsland, Karolinska institutet, 300 000 kr till projektet:Parkinsons sjukdomens Påverkan på Parrelationen över tid och effekt på Hälsorelaterade livskvalitet

Nr 664/14, Viktor Kaldo, Karolinska institutet, 156 000 kr till projektet:Internetbaserad KBT för depression och ångest vid Parkinsons sjukdom: Pilotstudie och randomiserad kontrollerad prövning

Nr 665/14, Karima Chergui, Karolinska institutet, 300 000 kr till projektet: Targeting NMDA receptor dysfunctions in Parkinson’s disease

Nr 666/14, Betrand Joseph, Karolinska instiutet, 500 000 kr till projektet: Caspase signalering kontroll mikroglia aktivering och neurotoxicitet i Parkinson Sjukdom

Nr 667/14, Nils-Göran Larsson, Karolinska institutet, 300 000 kr till projektet: Mitochondrial dynamics and Parkinson´s disease

Nr 668/14, Johan Lökk, Karolinska institutet, 75 000 kr till projektet: Predictors of cognitive decline and mortality in Parkinson’s disease with dementia (PDD) and dementia with Lewy body (DLB)

Nr 669/14, Martin Hallbeck, Linköpings universitet, 300 000 kr till projektet: Hur sprids Parkinsons sjukdom i hjärnan?

Nr 671/14, Ludivine Breger, Lunds universitet, 150 000 krtill projektet:Novel retrogradely transported viral vectors for cell specific gene therapy in Parkinson’s disease

Nr 672/14, Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 300 000 kr till projektet: Altered neurovascular coupling in L-DOPA-induced dyskinesia: a window on the non-neuronal mechanisms of motor complications in PD

Nr 673/14, Tomas Deierborg, Lunds unviersitet, 300 000 krtill projektet: Neuroinflammation in PD – Galectin_3 signaling and involvement in a-synuclein-induced inflammation

Nr 675/14, Veronica Francardo, Lunds universitet, 150 000 kr till projektet: Preclinical validation of Sigma-1 receptor agonism as a potential disease-modifying treatment in parkinsonian disorders.

Nr 676/14, Gunnar Gouras, Lunds universitet, 150 000 krtill projektet: Brain and CSF correlates of synuclein, tau and Aβ aggregation and their interaction at synapses

Nr 677/14, Christian Hansen, Lunds universitet, 150 000 krtill projektet: Unfolding the role of the UPR in Parkinson’s Disease

Nr 678/14, Oskar Hansson, Lunds universitet, 150 000 krtill projektet: Nya biomarkörer och imagingmetoder för förbättrad diagnostik och läkemedelsutveckling vid Parkinsons sjukdom och atypisk Parkinsonism

Nr 680/14, Johan Jakobsson, Lunds universitet, 500 000 krtill projektet: Dysregulation of microRNAs in a LRRK2 model of Parkinson’s disease

Nr 682/14, Jan Lexell, Lunds universitet, 75 000 kr till projektet: Upplevelse av rädsla för att falla hos personer med Parkinsons sjukdom: en kvalitativ studie

Nr 683/14, Cecilia Lundberg, Lunds universitet, 500 000 krtill projektet: A novel therapy for PD- TMP regulated expression of Ret.

Nr 684/14, Maria Nilsson, Lunds universitet, 75 000 kr till projektet: Instability, Fear of Falling and Gait Problems in People withParkinson’s Disease

Nr 686/14, Malin Parmar, Lunds universitet, 500 000 kr till projektet: Mapping neural connectivity of transplanted human DA neurons

Nr 687/14, Gesine Paul, Lunds universitet, 300 000 kr till projektet: Target molecules for neurorestoration in Parkinson’s disease

Nr 688/14, Per Peterson, Lunds universitet, 300 000 kr till projektet: ”Hur uppstår ofrivilliga rörelser i Parkinsons sjukdom?”

Nr 690/14, Andreas Puschmann, Lunds universitet, 300 000 kr till projektet: Genetik av Parkinsons sjukdom

Nr 691/14, Laurent Roybon, Lunds universitet, 300 000 krtill projektet: Assessing Direct and Indirect Toxicity of a-SYN to Dopamine Neurons in Parkinson´s Disease Using New Human Patient Cell-based Models

Nr 692/14, Maria Swanberg, Lunds universitet, 300 000 krtill projektet: MHC-mediated effects on dopaminergic neurodegeneration and α-synuclein toxicity

Nr 694/14, Dagmar Galter, Karolinska institutet, 430 000 kr till projektet: Chronic L-DOPA treatment induced changes in the Transcriptome and eletrophysiological  properties of striatal neurons.

Nr 697/14, Karin Wirdefeldt, Karolinska institutet, 150 000 kr till projektet: Depression, ångest och risk för Parkinsons sjukdom: Longitudinella epidemiologiska studier

Nr 698/14, Patric Blomstedt, Umeå universitet, 300 000 krtill projektet: Deep brain stimulation – Target identification

Nr 699/14, Lars Forsgren, Umeå universitet, 500 000 kr till projektet: Orsaker/riskfaktorer för Parkinsons sjukdom (PS) i en oselekterad patientpopulation

Nr 700/14, Susanna Mo Jakobson, Umeå universitet, 499 960 kr till projektet: PET-baserad diagnostik av parkinsonism i tidig sjukdomsfas

Nr 701/14, Niclas Lenfeldt, Umeå universitet, 300 000 kr till projektet: Development of new techniques in Magnetic Resonance Imaging for early diagnose of Parkinson’s disease: application of functional MRI and diffusion tensor imaging.

Nr 702/14, Anders Olofsson, Umeå universitet, 396 000 krtill projektet: Unfolding the Secrets of α-synuclein – Structure, Formation and Pathophysiological effects

Nr 703/14, Katarina Olofsson, Umeå universitet, 75 000 krtill projektet: Swallowing function in deep brain stimulated Parkinson patients using: quality of life questionnaires, videoendoscopic techniques and visual analogue scales.

Nr 705/14, Joakim Bergström, Uppsala universitet, 500 000 kr till projektet: Felveckat alfa-synuklein: en central mekanism vid PS

Nr 706/14, Anna Erlandsson, Uppsala universitet, 300 000 kr till projektet: Astrocyters roll vid Parkinsons sjukdom och Lewy body demens

Nr 707/14, Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 500 000 kr till projektet: Alpha-synuclein oligomers as a novel target for therapy and diagnostics in Parkinson’s disease and related disorders

Nr 708/14, Åsa MacKenzie, Uppsala universitet, 500 000 krtill projektet: Optogenetisk djup hjärnstimulering – relevans för PS

Nr 710/14, Dag Nyholm, Uppsala universitet, 300 000 kr till projektet: Individanpassad behandling med levodopa mikrotabletter vid Parkinsons sjukdom – introduktion av ett nytt behandlingskoncept

Nr 711/14, Filip Bergquist, Göteborgs universitet, 250 000 kr till apparatur i projektet: Bärbar vestibulär stimulering vid Parkinsons sjukdom med gångstörning

Nr 712/14, Andrea Carmine Belin, Karolinska institutet, 150 000 kr till apparatur i projektet: GenePark – Utbyggnad samt upprätthållande av en unik svensk biobank för att identifiera och modellera genetiska faktorer vid Parkinsons sjukdom

Beviljade anslag från Parkinsonfonden Oktober 2013

Åsa Mackenzie, Uppsala universitet, 500.000 krför apparatur till projektet De novo optogenetic dissection of midbrain neurons expressing a marker newly identified in the mouse and the healthy human brain but which is lost in PD.

Filip Bergquist, Göteborgs universitet, 75.000 krtill projektetLivskvalitet och funktionsförmåga vid avancerad behandling av Parkinsons sjukdom
Pia Rosander, Kristianstad Högskola, 75.000 krtill projektetPersonlighetsutveckling vid Parkinsons sjukdom

Tomas Björklund, Lunds universitet, 300.000 kr  till projektetAcetylkolin; hjärnans grå eminens vid Parkinsons sjukdom?

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 300.000 krtill projektet Interplay of striatal projection neurons in the generation of dykinesia and dystonia in PD

Tomas Deierborg, Lunds universitet, 200.000 krtill projektetNeuroinflammation in PD – Involvement of galectin-3 in the microglial activation

Christopher Dunning, Lunds universitet, 150.000 krtill projektet Exosomes, alpha-Synuclein aggregation and cell-to-cell transfer

Johan Jakobsson, Lunds universitet, 300.000 krtill projektetDoes miRNAs contribute to LRRK2-mediated neurodegeneration?

Jan Lexell, Lunds universitet, 75.000 krtill projektetLivstillfredställelse hos personer med Parkinsons sjukdom

Jia-Yi Li, Lunds universitet, 300.000 krtill projektet In vivo assessment of transport of aggregating a-synuclein in the brain

Cecilia Lundberg, Lunds universitet, 500.000 krtill projektet A novel therapy for PD- TMP regulated expression of Ret

Martin Lundblad, Lunds universitet, 300.000 krtill projektetOptogenetisk och elektrokemisk undersökning av funktionell integration av transplanterade dopaminerga celler i en djurmodell av PS

Ulrika Nordström, Lunds universitet, 269.630 krtill projektetExenatide som sjukdomsmodifierande terapi vid Parkinsons sjukdom

Per Odin, Lunds universitet, 330.000 krtill Swedish Parkinson Network, SWEPAR-net – ett nationellt samarbetsprojekt för främjande av translationelll och klinisk forskning inom parkinsonområdet

Malin Parmar, Lunds universitet, 500.000 krtill projektet New strategies for direct neural conversion

Gesine Paul, Lunds universitet, 300.000 krtill projektet A new neurorestorative treatment for Parkinson’s disease – elucidating the mechanism underlying a new growth factor treatment

Laurent Roybon, Lunds universitet, 500.000 krtill projektetGlial toxicity in Parkinson’s disease: causes and consequences, a translational approach using new human models

Ruben Smith, Lunds universitet, 75.000 krtill projektetPharmacokinetics and metabolism of L-DOPA: A multimodal approach of PET imaging and arterial blood sampling in patients with Parkinson’s disease

Dag Aarsland, Karolinska Institutet, Huddinge, 75.000 krtill projektet Parkinsons sjukdomens påverkan på parrelationen över tid och effekt på hälsorelaterade livskvaltitet
Johan Lundkvist,Karolinska Institutet, Huddinge, 150.000 krtill projektet Project NeuroClein

Charlotte Urell, Karolinska Institutet, Huddinge, 75.000 krtill projektet Implementering av ett träningsprogram för balans- och gångfunktion hos personer med Parkinsons sjukdom

Andrea Carmine Belin, Karolinska Institutet, Stockholm, 300.000 krtill projektet GenePark – Utbyggnaden av en unik svensk biobank för att identifiera och modellera genetiska risk- och skyddsfaktorer vid Parkinsons sjukdom

Gilberto Fisone, Karolinska Institutet, Stockholm, 490.000 krtill projektet Abnormal ERK signaling and histone modifications in experimental parkinsonism: relevance for the treatment of L-DOPA-induced dyskinesia

Erika Franzén, Karolinska Institutet, Stockholm, 346.710 krtill projektet Förbättrad balans och gång hos äldre med PS med hjälp av en ny utmanande och specifik balansträningsmetod – en RCT

Bertrand Joseph, Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 krtill projektet Caspase signalering kontroll mikroglia aktivering och neurotoxicitet i Parkinsons sjukdom

Viktor Kaldo, Karolinska Institutet, Stockholm, 75.000 krtill projektet Internetbaserad KBT för depression och ångest vid PS: Pilotstudie och randomiserad kontrollerad prövning

Ellika Schalling, Karolinska Institutet, Stockholm, 75.000 krtill projektet Röstanvändning vid Parkinsons sjukdom studerat med röstackumulator

Oleg Shupliakov, Karolinska Institutet, Stockholm, 300.000 krtill projektet Presynaptisk membrantrafik vid Parkinsons sjukdom

Lena Håglin, Umeå universitet, 75.000 krtill projektet Kosthåll och hälsa före diagnos av PS; en prospektiv studie av samband mellan näringsintag och symtom vid diagnos

Niklas Lenfedlt, Umeå universitet, 400.000 krtill projektetDevelopment of new techniques in Magnetic resonance imaging for early diagnose of Parkinson’s disease: application of functional MRI and diffusion tensor imaging.

Jan Linder, Umeå universitet, 499.500 krtill projektet Djup hjärnstimulering för kognitiv nedsättning hos patienter med demens vid Parkinsons sjudkom

Anders Öhman, Umeå universitet, 150.000 krtill projektetMetabolomik och fragment-sållning för identifiering av biomarkörer och drogsubstanser inom Parkinsons sjukdom

Ingrid Strömberg, Umeå universitet, 200.000 krtill projektet α-Synuclein toxicity in Parkinson’s disease

Joakim Bergström, Uppsala universitet, 431.800 krtill projektetFelveckat alfa-synuklein: en central sjukdomsmekanism vid Parkinsons sjukdom

Martin Ingelsson, Uppsala univeristet, 500.000 krtill projektetAlpha-synuclein oligomers as a novel target for therapy and diagnostics in Parkinson’s disease and related disorders

Klas Kullander, Uppsala universitet, 500.000 krtill projektetThe role of Slc10A4 in degeneration of dopaminergic neurons – implications for a novel therapeutic window

Dagmar Galter, Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 krtill projektet Deep Sequencing to study RNA expression and editing in brain areas relevant for Parkinson Disease

Beviljade anslag från Parkinsonfonden Mars 2012

Jia-Yi Li, Lunds universitet, 300.000 kr för apparatur till projektet Visualizing pathology, effects and mechanism of novel therapies in Parkinson’s disease – a joint application.

Hanna Lindgren, Lunds universitet, 150.000 kr för apparatur till projektet Operant karaktärisering av kognitiva problem i en råttmodell av PS – inverkan av dopamin, noradrenalin och alfa-synuklein

Agneta Grimby, Sahlgrenska Göteborg, 100.000 kr till projektet Antecipatorisk sorg hos närstående till personer med svår parkinsons sjukdom

Elodie Angot, Lunds universitet, 200.000 kr till projektet Clearance mechanisms of intercellularly transferred a-synuclein in a new mouse model of Parkinson’s Disease

Mickael Decressac, Lunds universitet, 200.000 kr till projektet Cell transplantation in a novel animal model of Parkinson’s disease

Christopher Dunning, Lunds universitet, 200.000 kr till projektet The role of exosomes in the prion-like spread of alpha-Synuclein

Johan Jakobsson, Lunds universitet, 200.000 kr till projektet Epigenetic repression, a new therapeutic target for PD

Agnete Kirkeby, Lunds universitet, 200.000 kr till projektet Investigation of factors involved in human A9 and A10 subtype specification, and in their relative vulnerability to a-synuclein

Cecilia Lundberg, Lunds universitet, 200.000 kr till projektet Can manipulations of GAD67 expression in the Parkinsonian basal ganglia translate into symtptomatic relief?

Martin Lundblad, Lunds universitet, 200.000 kr till projektet Neurotransmission och neuroprotektion i genetisk modell av Parkinsons sjukdom

Ulrika Nordström, Lunds universitet, 200.000 krtill projektet Exenatide som sjukdomsmodifierande terapi vid Parkinsons sjukdom

Malin Parmar, Lunds universitet, 300.000 kr till projektet Direct conversion: making new neurons from skin or directly in the brain

Andreas Puschmann, Skånes universitetssjukhus, Lund, 200.000 kr till projektet Kliniska och genetiska studier vid Parkinsons sjukdom och parkinsonism

Laurent Roybon, Lunds universitet, 200.000 kr till projektet Restoring glial function in multiple system atrophy: a new avenue to disease modifying therapeutics

Oskar Hansson,Skånes universitetssjukhus, Lund, 300.000 krtill projektet Nya biomarkörer för Parkinsons sjukdom och atypisk parkinsonism – metoder för förbättrad diagnostik och läkemedelsutveckling

Andrea Carmine Belin. Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 kr till projektet GenePark – Utbyggnaden av en unik svensk biobank för att identifiera och modellera genetiska risk- och skyddsfaktorer vid PS

Erika Franzén, Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 krtill projektet Förbättrad balans och gång hos äldre med PS med hjälp av ny progressiv o specifik balansträningsmetod – en randomiserad kontrollerad studie

Sten Fredriksson, Karolinska Universitetssjukhuset, 100.000 kr till projektet Dagsömnighet vid Parkinsons sjukdom: Relation till andra sjukdomsaspekter och konsekvenser i dagligt liv

Dagmar Galter,Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 krtill projektet The role of the L-DOPA induced TH cells in striatum of PD patients and MitoPark mice

Bertrand Joseph,Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 krtill projektet Caspase signalering kontrol mikroglia aktivering och neurotoxicitet i Parkinson Sjukdom

Viktor Kaldo,Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 kr till projektet Internetbaserad KBT för depression och ångest vid Parkinsons sjukdom: Pilotstudie och randomiserad kontrollerad prövning

Nils-Göran Larsson,Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 kr till projektet Mitokondriefunktion och Parkinson´s sjukdom

Johan Lökk,Karolinska Institutet, Stockholm, 100.000 kr till projektet Differentiation of Patients with Idiopathic PD (IPD) and Atypical Parkinson using Transcranial Color-Coded Ultrasonography (TCCS) and Duplex Studies

Lars Olson,Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 kr till projektet Three ways to counteract the diesease phenotype in a genetic model of Parkinson’s disease

Lia Panman, Karolinska Institutet, Stockholm, 100.000 kr till projektet Postranscriptional control of mesencephalic dopamine neuron generation and subtype specification

Andrea Varrone,Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 krtill projektet Examination of the effects of drugs for the treatment of Parkinson´s disease on positron emission tomography imaging targets

Karin Wirdefeldt, Karolinska Institutet, Stockholm, 200.000 kr till projektet En tvillingstudie av Parkinsons sjukdom: Longitudinell 10-års-uppföljning

Sara af Bjerkén, Umeå universitet, 200.000 kr till projektet Noradrenerg degeneration i Parkinsons sjukdom

Lars Forsgren, Umeå universitet, 300.000 kr till projektet Parkinson’s disease: evolution and mechanisms of disease progression in a community-based study population

Gun-Marie Hariz, Umeå universitet, 100.000 kr till projektet Könsskillnader vid behandling av PS – kan studier av sjukdomsutv, behov och behandlings-önskemål hos kvinnor och män bidra med förklaringar?

Anders Olofsson, Umeå universitet, 100.000 kr till projektet Towards a cure for Parkinson’s disease

Ingrid Strömberg, Umeå universitet, 200.000 kr till projektet Mekanismer för l-DOPA inducerade dyskinesier

Niklas Lenfeldt, Umeå universitet, 100.000 kr till projektet Development of new techniques in Magnetic resonance imaging for early diagnose of PD: application of functional MRI and diffusion tensor imaging

Jens Sörensen, Uppsala universitet, 200.000 kr till projektet Utv och validering av differentialdiagnostik vid PS och liknande tillstånd med [11C]PE2I PET – jämförelse patienter och åldersanpassade controller

Joakim Bergström, Uppsala universitet, 200.000 kr till projektet Felveckat alfa-synuklein: en central mekakanism vid Parkinsons sjukdom

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 300.000 kr till projektet Alpha-synuclein oligomers as a novel target for therapy and diagnostics in Parkinson’s disease and related disorders

Åsa Mackenzie, Uppsala universitet, 200.000 kr till projektet Functional Investigation of a Putative Glutamate Cophenotype of Dopamine Neurons in the Substantia Nigra

Dag Nyholm, Uppsala universitet, 300.000 kr till projeket Randomiserad jämförande multicenterstudie av djup hjärnstimulering och levodopa/karbidopa-infusion vid avancerad PS

 Beviljade anslag från Parkinsonfonden 2011

Ansökningsomgång 22, mars 2011

Patrik Brundin, Lunds universitet, 300.000 kr till projektet:In vivo, time-dependent examination of the effects of alpha-synuclein on grafted dopamine neurons

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 300.000 kr
till projektet:Biomarkörer av mikrovaskulär plasticitet vid avancerad Parkinsons sjukdom med dyskinesier: effekter av Duodopa-behandling

Mickael Decressac, Lunds universitet, 170.000 kr
till apparatur/projekt till projektet: Biomarkörer av mikrovaskulär plasticitet vid avancerad Parkinsons sjukdom med dyskinesier: effekter av Duodopa-behandling.

Christian Hansen, Lunds universitet, 50.000 kr till projektet:In vivoinvestigations of alpha-synuclein expression, localization and intercellular transfer and its impact on progression of Parkinson’s Disease in mouse models

Jia-Yi Li, Lunds universitet, 330.000 kr
till  apparatur/projekt till projektet:Communication between the gut and the brain: Further assessment of mechanisms of long-distance spreading of Parkinson pathology

Cecilia Lundberg, Lunds universitet, 100.000 kr
till projektet:Can manipulations of GAD67 expression in the Parkinsonian basal ganglia translate into symtptomatic relief?

Martin Lundblad, Lunds universitet, 100.000 kr
till projektet:Monitoring a-synuclein induced alterations in dopamine physiology using optogenetically controlled dopamine release and in vivo amperometry in freely moving animals.

Malin Parmar, Lunds universitet, 300.000 kr
till projektet:Generation of dopaminergic Neurons from human fibroblasts via direct conversion

Gesine Paul Visse, Lunds universitet, 50.000 kr
till projektetRegenerative mechanism of Platelet-derived growth factor in Parkinson’s Disease

Elisabet Londos, Neurologiska Kliniken, Malmö, 100.000 kr
till projektet:Lewy body demens – förekomst, patogenes, symtom och behandling

Ulrika Ferm, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, 65.000 kr till projektet:Samtalsmatta som stöd fö rkommunikation mellan personer som har PS och närstående

Ingemar Björkhem, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 100.000 kr
till projektet:Steroider som potentiella biomarkörer för Parkinsons sjukdom

Karin Wirdefeldt,Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 65.000 kr
till projektet:Betydelse av socioekonomiska faktorer för behandling och mortalitet vid Parkinsons sjukdom: nationella registerstudier

Gastón Schechtmann,Karolinska Universitetssjukhuset, 50.000 kr
till projektet: Current practices of stereotactic neurosurgery for movement disorders in a world perspective

Ernest Arenas, Karolinska Institutet, Stockholm, 100.000 kr
till projektet:Improved production of human DA neurons from fetal midbrain tissue for cell replacement in animal models of Parkinson’s disease.

Dagmar Galter,Karolinska Institutet, Stockholm, 100.000 kr
till projektet:Importance of genes related to mitochondria in PD

Bertrand Joseph, Karolinska Institutet, Stockholm, 50.000 kr
till projektet: Caspases control of microglia activation and neurotoxicityin Parkinson’s Disease

Sara af Bjerkén, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 50.000 kr
till projektet: Noradrenerg degeneration in PD

Niklas Lenfeldt, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 50.000 kr
till projektet:Development of new techniques in Magnetic resonance imaging for early diagnose of Parkinson’s disease: application of functional MRI and diffusion tensor imaging

Katarina Olofsson, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, 50.000 kr
till projektet:Sväljnings funktion vid Parkinson´s sjukdom och djup hjärnstimulering (DBS) av nucleus subthalamicus och caudala zona inserta

Joakim Bergström, Uppsala universitet, 100.000 kr
till projektet:Studies on alpha-synuclein oligomers and related molecules in Parkinson’s disease and other disorders with Lewy body pathology

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 300.000 kr
till projektet:Alpha-synuclein oligomers as a potential therapeutic target and novel biomarker in Parkinson’s disease and dementia with Lewy bodies

Åsa Mackenzie, Uppsala universitet, 400.000 kr
till apparatur/projekt till projektet:Functional Investigation of a Putative Glutamate Cophenotype of Dlopamine Neurons in the Substantia Nigra

Jens Sörensen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 100.000 kr
till projektet:Differentialdiagnostik vid Parkinson-liknande tillstånd med [11C]PE2I PET

RESOR:

Sara af Bjerkén, Umeå universitet, 15.000 kr till resa till ASNTR/INTR Konferens: American Society for Neural Transplantation and Repair och International Neural Transplantation and Repair. Clearwater Beach, FL, USA

Nina Levalainen, Umeå universitet, 15.000 kr till resa till ASNTR/INTR Konferens: American Society for Neural Transplantation and Repair och International Neural Transplantation and Repair. Clearwater Beach, FL, USA

Hanna Iderberg, Lunds universitet, 9.100 kr till 8th International Brain research Organization (IBRO) World Congress of Neuroscience, Florens, Italien

Elisabet Ohlin, Lunds universitet, 8.900 kr till 8th International Brain Research Organisartion (IBRO) World Congress of Neuroscience, Florens, Italien

Ulrich Pfisterer, Lunds universitet, 13.000 kr till Canada, Ontario, Toronto,¨15 – 18 of June 2011, International Society for Stem Cell Research (ISSCR)

Rohit Sachdeva, Lunds universitet, 14.500 kr till Canada, Ontario, Toronto, 15 – 18 of June 2011, ISSCR

Eunju Shin, Lunds universitet, 15.000 kr till Canada, Ontario, Toronto, 15 – 18 of June 2011, ISSCR

Nicoletta Shintau, Lunds universitet, 10.000 kr till 8th International Brain research Organization (IBRO) World Congress of Neuroscience, Florens, Italie

Ulrika Ferm, Sahlgrenska i Göteborg, 10 000, Stirling University Innovation Park, Skottland, januari 2012

Ellika Schalling, Karolinska Institutet i Stockholm, 15 000, Conference on Motor Speach, USA, 12 febr – 12 mars 2012

Schechtmann Gaston, Karolinska Institutet i Stockholm, 15 000, XIX World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders, Shanghai, China 11-14 Dec 2011

Zhang Xiaoqun , Karolinska Institutet i Stockholm, 15 000, Society for Neuroscience Annual Meeting Washington DC, 11-17 december 2011

Beviljade anslag från Parkinsonfonden under 2010


Utöver nedanstående apparatur- och projektbidrag delas vid varje ansökningstillfälle ett antal resebidrag ut till forskningsvistelser, konferenser eller liknande.

Martin Lundblad, Lunds universitet, 142.000 kr till apparatur i projektet ”High quality glass capillaries for experimental therpies of PD”.

Ingarmar Björkhem, KI, Huddinge, 50.000 kr till projektet ”Steroider som potentiella biomarkörer för Parkinsons sjukdom”.

Johan Lökk, KI, Huddinge, 25.000 kr till projektet ”Symptomkontroll och läkemedelsprofiler i två skandinaviska länder. Epidemiologiska data från två nationella enkäter”.

Elodie Angot, Lunds universitet, 129.500 kr till projektet ”In vivo study of prion-like hypothese for a-synuclein propagation during progression of PD” .

Tomas Björklund, Lunds universitet, 50.000 kr till projektet ”Reglering av genuttryck i hjärnan efter genterapi med användning av ny behandling för Parkinsons sjukdom”.

Patrik Brundin, Lunds universitet, 300.000 kr till projektet ”Screening efter läkemedel som hämmar cell-till-cell-överföring av alpha-synuclein”.

Manolo Carta, Lunds universitet, 100.000 kr till projektet ”Serotonin reuptake inhibitors as a risk factor for L-DOPA-induced dyskinesia”.

Angela Cenci Nilsson, Lunds universitet, 100.000 kr till projektet ”The sigma 1 receptor as a target for disease-modifying treatments in PD”.

Oskar Hansson, Lunds universitetssjukhus, 100.000 kr till projektet ”Utveckling av biomarkörer för tidig diagnostik av Parkinsons sjukdom samt upprättandet av ett svenskt Parkinsonregister”.

Johan Jakobsson, Lunds universitet. 100.000 kr till projektet ”Towards tumor-free transplantation of embryonic stem cells as a treatment for Parkinson´s disease”.

Jia Li, Lunds universitet, 300.000 kr till projektet ”The gut feeling” in Parkinson’s disease – Communication between the gut and the brain: Assessment of Long-Distance Spreading of Parkinson Pathology”.

Cecilia Lundberg, Lunds universitet, 50.000 kr till projektet projekt ”Cell-specific lentiviral vectors to target and normalize GAD 67 expression in enkephalinergic striatal out-put neurons in experimental Parkinson’s disease”.

Martin Lundblad, Lunds universitet, 100.000 kr till projektet ”Real time in vivo monitoring of glutamate and dopamine physiology in a model of Parkinson’s disease and L-DOPA induced dyskinesia”.

Malin Parmar, Lunds universitet, 100.000 kr till projektet ”Nya generationens iPS celler, en säker källa till dopaminneuron?”

Gesine Paul, Svenska Parkinsonakademien, Malmö, 50.000 krtill projektet projektet ”Neural progenitor lines from human Embryonic stem cells and iPS cells: making cell therapy for Parkinson Patients feasible”.

Andras Simon, KI, Stockholm, 50.000 kr till projektet ”Dopaminergic neurogenesis and regeneration in the adult midbrain”.

Andrea Carime Belin, KI, Stockholm, 100.000 kr till projektet “GenePark – the build-up of a unique Swedish biobank to help identifying and modelling genetic factors in Parkinson’s disease”.

Dagmar Galter, KI, Stockholm, 100.000 kr till projektet ”Closing the gap between genetic studies, pathlogy and new potential therapies for Parkinson’s disease”

Jeanette Hellgren Kotaleski, KI, Stockholm, 100.000 kr till projektet ”Mechanisms of Striatal micocircuits in health and during Parkinsons Disease – the role of striatal interneurons. Striatala mikrokretsar – mekanismer vid hälsa och under Parkinsons
sjukdom”.

Lars Olson, KI, Stockholm, 300.000 kr till projektet ”Is disease modification possible in Parkinson? Trophic support in a mouse model of mitochondrial dysfunction in dopamine neurons”.

Sven Pålhagen, KI, Huddinge, 50.000 kr till projeket projekt ”Anti-Parkinsonian effects of zolpidem: A clinical study”.

Karin Wirdefeldt, KI, Stockholm, 50.000 kr till projektet projekt ”Riskfaktorer och etiologi vid Parkinsons sjukdom: Studier baserade på svenska nationella register”

Eva Brittebo, Uppsala universitet, 25.000 kr till projektet “Bekämpningsmedel och Parkinsons sjukdom: Studier av biphenyl”.

Martin Ingelsson, Uppsala universitet, 300.000 kr till projektet ”Oligomer-specific alpha-synuclein antibodies as a potential therapy of Parkinson’s disease and dementia with Lewy bodies”.

Åsa MacKenzie, Uppsala universitet, 50.000 kr till projektet ”Genetisk inaktivering av glutamatsignalering från den subtalamiska kärnan – relevans för djup hjärnstimulering vid Parkinsons sjukdom”.

Dag Nyholm, Uppsala universitet, 50.000 kr till projektet ”Randomiserad jämförande multicenterstudie av djup hjärnstimulering och levodopa/karbidopa-infusion vid avancerad Parkinsons sjukdom”.

Under 2010 har också reseanslag utdelats till följande personer:

Radu Constantinescu, Göteborg
Tomas Björklund, Lund
Mickael Decressac, Lund
Erika Elgstrand, Lund
Shane Grealish, Lund
Jenny Nelander, Lund
Elisabet Ohlin, Lund
Daniella Rylander, Lund
Gurdal Sahin, Lund
Eunju Shin, Lund
Martin Ingelsson, Uppsala
Joakim Bergström, Uppsala
Adina Feldman, Stockholm
Thomas Näsström, Uppsala
Geraldine Petit, Lund
Xinjun Li, Lund