Hjälp Parkinsonfonden hjälpa genom att ge en gåva

Forskningen inom Parkinsons sjukdom är synnerligen angelägen och för många människor kan just Ditt bidrag till fondens PG 900794-9 eller BG 900-7949 ge ett hopp om ett bättre liv!

Vid frågor om gåvor maila: gava@parkinsonfonden.se

Gåvor till Parkinsonfonden

Parkinsonfonden vill rikta ett stort tack till alla dem som under åren bidragit till att föra forskningen kring Parkinsons sjukdom framåt.

Bland givarna finns bl a ParkinsonFörbundets länsföreningar, AbbVie AB, Orion Pharma, Solvay Pharma, Medtronic, HSB Omsorg, Medtronic AB, Nordic InfuCare AB, Orion Pharma AB, Roche AB, Schwarz Pharma AB, Solvay Pharma AB samt ett stort antal privatpersoner.

Hjälp våra forskare att finna parkinsongåtans lösning.

Parkinsons sjukdom kan fortfarande inte botas, än så länge kan man bara mildra symptomen. Vi vet inte vad som egentligen orsakar sjukdomen eller varför vissa drabbas, medan de flesta av oss klarar sig. Men forskningen gör hela tiden framsteg. Den svenska forskningen är stark, men tyvärr riskerar många forskare att få dra ner på verksamheten i brist på pengar.
Mer pengar till Parkinson-forskningen är det säkraste sättet att trygga forskningen och se till att den håller önskvärt tempo. Ditt bidrag är lika angeläget som välkommet. Även ett litet bidrag kan föra forskarna ett steg närmare lösningen!

Alla gåvor till Parkinsonfonden är befriade från skatt.
Fonden övervakas av Svensk Insamlingskontroll, som granskar vår verksamhet och är en garant för att insamlade medel används på rätt sätt. Vi är också granskade och godkända av Givarguiden.

Du kan stödja Parkinsonfonden på flera sätt, se spalten till vänster.

Skattereduktion för gåvor

Om du ger minst 200 kronor vid varje gåvotillfälle och totalt minst 2 000 kronor under ett kalenderår (till oss eller andra godkända organisationer) har du rätt att få skatteavdrag. Du kan få skattereduktion för totalt 12 000 kronor under ett kalenderår.

Om du vill veta mer klicka här.