Medarbetare

Jenny Nelander
Anslagsadministratör

Lotta Lennaárd
Ekonomi och redovisning

Eva Elenborg
Gåvogram/Minnesblad

Lotta Beaird
Administratör