Medarbetare

Marie Jönsson
Anslagsadministratör

Lotta Lennaard
Ekonomi och redovisning

Eva Elenborg
Gåvogram/Minnesblad