Medarbetare

Marie Jönsson
Anslagsadministratör

Lotta Lennaard
Ekonomi och redovisning

Per Nordin
Gåvogram/Minnesblad