Parkinsonfondens nyhetsbrev

Sedan länge har Parkinsonfonden varje år skickat ut 6 nyhetsbrev om forskning och behandling vid Parkinson sjukdom. Sedan hösten 2019 finns de också tillgängliga på fondens hemsida. Det bör hållas i minnet att nyhetsbreven endast i begränsad utsträckning handlar om fondens egen verksamhet. Avsikten har snarare varit att sprida information om projekt och initiativ som vi tror kan intressera såväl medicinsk personal som patienter och allmänheten i övrigt

Om du vill få nyhetsbrevet skickat som e-post, kontakta ordforande@parkinsonfonden.se


Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 3 Maj 2024


Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 2 Mars 2024

Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 1 Januari 2024

Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 5 Oktober 2023

Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 4 Augusti 2023

Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 3 Maj 2023

Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 2 Mars 2023

Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 1 Januari 2023

Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 6 December 2022

Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 5 Oktober 2022

Nyhetsbrev Forskning och behandling vid Parkinson Nr 4 Augusti 2022