Parkinsonfondens nyhetsbrev

Sedan länge har Parkinsonfonden varje år skickat ut 6 nyhetsbrev om forskning och behandling vid Parkinson sjukdom. Sedan hösten 2019 finns de också tillgängliga på fondens hemsida. Det bör hållas i minnet att nyhetsbreven endast i begränsad utsträckning handlar om fondens egen verksamhet. Avsikten har snarare varit att sprida information om projekt och initiativ som vi tror kan intressera såväl medicinsk personal som patienter och allmänheten i övrigt

Om du vill få nyhetsbrevet skickat som e-post, kontakta lennartpettersson1@yahoo.se

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 3 Maj 2021

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 2 Mars 2021

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 1 Januari 2021

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 6 December 2020

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 5 Oktober 2020

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 4 Augusti 2020

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 3 Maj 2020

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 2 Mars 2020

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 1 Januari 2020 (1)

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 6 December 2019

Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinsons sjukdom Nr 5 Oktober 2019