2024-03-21

Visste du att behandling av Parkinson kan fungera olika bra för män och kvinnor?

Genom att titta närmare på bland annat genetiska faktorer och hur sjukdomen utvecklar sig, hoppas forskare nu kunna förbättra kunskapen om skillnader mellan könen. Studier som tidigare gjorts har givit bra ledtrådar, men mer kunskap behövs, framför allt om hur Parkinsonbehandling kan fungera bättre för kvinnor.

Forskaren Johan Lökk kommer därför göra en ny studie som kan leda till en bättre personligt anpassad behandling av Parkinsons sjukdom för både kvinnor och män.

 

Hur kommer den nya studien gå till?

Den nya studien bygger på data från drygt 400 personer, både män och kvinnor över 30 år som drabbats av Parkinsons sjukdom. Forskarna kommer att undersöka hur bland annat gener, kön och val av behandling påverkar sjukdomens utveckling över en längre tidsperiod.

Genom att följa flera patienter över tid vill forskarna bland annat samla mer data om om symptom skiljer sig mellan könen och om kvinnor och män reagerar olika på behandling. Ytterligare en del som studien hoppas synliggöra är om det finns skillnader kring hur Parkinsons sjukdom utvecklas beroende på kön.

 

Artificiell intelligens (AI) blir en hjälpande hand i studien

Forskargruppen kommer använda sig av artificiell intelligens (AI) för att sammanfatta all data som samlas in. Datan kommer sedan att följas upp varje år för att se hur Parkinsons sjukdom utvecklas över tid hos olika personer. Med AI som en hjälpande hand hoppas forskarna få en bättre bild av könsskillnader inom Parkinsons sjukdom.

 

Vad hoppas forskarna att studien ska leda till?

Målet med studien är att öka förståelsen för Parkinsons sjukdom och förstå vilka könsskillnader det kan finnas. Forskargruppen hoppas att studien ska leda till nytänkande program som ska kunna möta respektive persons behov.