2024-05-30

Ny möjlighet att återskapa hjärnans dopaminsystem

Möt Malin, som vill ge Parkinsonpatienter möjlighet till behandling med stamceller

Forskare i Lund undersöker om Parkinsonpatienter kan få stamcellsbehandling med hjälp av sina egna celler i framtiden. Målet är att kunna återskapa hjärnans dopaminsystem. I filmen berättar projektledaren Malin Parmar, professor i cellulär neurovetenskap vid Lunds universitet, mer om projektet.

Stamcellsbehandling syftar till att återbilda de celler i hjärnan som förlorats vid Parkinsons sjukdom. En forskargrupp i Lund passerade en viktig milstolpe 2023, när första patienten i projektet STEM-PD transplanterades i en klinisk studie.

STEM-PD har redan inneburit flera betydande forskningsframsteg, bland annat har pre-kliniska delar av projektet visat att det går att odla dopaminceller från stamceller. De odlade cellerna kan både producera dopamin och ersätta funktioner efter transplantation till hjärnan. Den kliniska studien är pågående och du kan läsa mer om projektet i Parkinsonjournalen.

På sikt hoppas forskarna att STEM-PD-projektet kan leda till helt nya sätt att behandla Parkinsons sjukdom, där man inte bara lindrar symtomen utan även återuppbygger hjärnan.

Malin och hennes forskargrupp startar nu ett nytt projekt som undersöker om det går att använda en patients egna celler vid behandlingen. Tanken är att programmera om hudceller till friska dopaminceller som går att transplantera till hjärnan.

Att använda patientens egna celler skulle ge flera fördelar. Inga immundämpande läkemedel behövs efter behandling och det finns mindre risk att transplanterade hjärnceller stöts bort.

För att lyckas kommer forskarna bland annat behöva studera hur dopaminceller bildas från stamceller och hur de integrerar i hjärnan, ner på molekylnivå. Forskarlaget kommer också behöva utveckla metoder som skyddar de transplanterade dopamincellerna från att brytas ner av Parkinsons sjukdom efter transplantation.

Målet är att utgå från friska versioner av patientens egna celler och att ersätta förlorade celler och återskapa hjärnans dopaminsystem.