Steg 1/2 - Betalarens uppgifter


Belopp*

100kr
200kr
300kr

Valfritt belopp (Minsta belopp = 50 kr)


En gåva kan ges via VISA eller MasterCard och transaktionen sker via PayEx


Betalarens uppgifter

Företag (Endast vid företagsgåva)

Förnamn*

Efternamn*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Land*

E-post

Telefon

Mobil* - obligatoriska uppgifter