2023-12-22

Ny upptäckt kan minska risken för depression vid behandling av Parkinsons sjukdom

Forskare har hittat en ny del av hjärnan som kan vara kopplad till depression. Studien, som publicerats i tidskriften Cell Reports, visar att denna del av hjärnan kan aktiveras vid behandling av Parkinsons sjukdom med djup hjärnstimulering (DBS).

Forskarna använde sig av möss för att studera hur denna del av hjärnan påverkar beteendet. De upptäckte att möss som hade denna del av hjärnan aktiverad blev mer benägna att undvika saker de inte gillade. De kunde också se att mössens minne av obehaget fanns kvar även efter att stimuleringen hade upphört.

– Vår studie är grundforskning och öppnar upp för förbättrad klinisk precision i de här behandlingarna. Målet är att DBS ska kunna behandla sjukdomens symptom utan att orsaka svåra biverkningar, säger Åsa Mackenzie, professor i molekylär fysiologi vid Uppsala universitet och huvudförfattare till studien.

Studiens resultat kan ge en förklaring till varför vissa personer som behandlas med DBS för Parkinsons sjukdom får biverkningar i form av depression. Forskarna tror att genom att blockera denna del av hjärnan kan man minska risken för depression vid DBS-behandling hos personer som behandlas för Parkinsons sjukdom. 

Studien är fortfarande i ett tidigt skede, men den kan leda till nya behandlingsmetoder för Parkinsons sjukdom.