Parkinsonfonden fördelar 6,3 miljoner till forskning om Parkinsons sjukdom

Den 15 oktober fattade Parkinsonfondens styrelse beslut om att stöda 23 projektansökningar. De handlar om att förstå vad som utlöser sjukdomen, om vård till de svårast sjuka, om förbättrad diagnostik, om immunterapi, om cellterapi och annan angelägen forskning. Med din gåva kan du bidra till att forskningen får de resurser den behöver.

“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss