Välkommen till Parkinsonfonden!

Stiftelsen Parkinsonförbundets forskningsfond (Parkinsonfonden), verkar för att  stödja klinisk parkinsonforskning i Sverige.

Vår viktigaste uppgift är att via anslag och stipendier stimulera och hjälpa såväl etablerade som unga och lovande parkinsonforskare. Målet är att genom hög-kvalitativ forskning bidra till att såväl parkinsonpatienter som deras anhöriga får en bättre livskvalitet.

De medel som vi delar ut kommer från privatpersoner, organisationer och företag genom gåvor, bidrag, donationer och testamenten. Parkinsonfonden är befriad från arvs- och gåvoskatt och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens vetenskapskommitté, som består av framstående forskare inom området, granskar inkomna ansökningar inför styrelsens beslut, vilket garanterar att medlen går till projekt som uppfyller högt ställda krav på relevans och vetenskaplig kvalitet. 
 
Parkinsonfondens organisationsnummer är 855101-4874.

Parkinsonfonden

90 konto - Svensk insamlingskontroll har ett gåvogiro, ett s k 90-konto
kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
Plusgiro 90 07 94 - 9
Bankgiro 900 - 79 49
Läs mer >>

Parkinsonfonden stödjer

Forskning som kan ge en bättre 
förståelse av mekanismerna bakom Parkinsons sjukdom och som kan leda till bättre diagnostik
och effektivare behandling till nytta för patienter och anhöriga.
Läs mer >>

Diplom

Information om Cookies
Parkinsonfonden använder cookies på sin webbplats. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats, minns den dator som du har att du varit där förut. Cookies används för vissa funktioner som gör webbplatsen bättre för användaren. På Parkinsonfonden hemsida använder vi cookies enbart vid inloggning, gåvor och liknande aktiviteter. Vi sparar ingen personlig information i cookies, och ingen information om dig som besökare kan spåras genom cookies.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om vad dessa cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.

Om du inte vill acceptera användandet av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla Firefox, etc.) så att den inte tillåter cookies.


Nyheter
2016-10-12 - Parkinsonfonden delar ut 10,5 miljoner till forskningen
Parkinsonfondens styrelse har idag tagit beslut om årets projektansökningar. Sammanlagt beviljades 10,5 miljoner kronor till 42 projekt. Av dessa var ungefär tre fjärdedelar en fortsättning av pågående projekt, medan en fjärdedel var nya. Av de beviljade projekten kommer fyra få möjlighet till ytterligare finansiering genom så kallad crowdfunding. Dessa projekt kommer att utses sedan styrelsen inhämtat råd från en lekmannakommitté, som med ledning av projektansökningarnas populärvetenskapliga sammanfattning för lekmän skall bedöma vilka projekt som torde ha störst möjlighet att attrahera givare och pengar från allmänheten. Kommitten skall ledas av ordföranden för Parkinson Stockholm Eleonor Högström, som också är styrelseledamot i fonden.
Läs mer om 'Parkinsonfonden delar ut 10,5 miljoner till forskningen'
2016-08-26 - Magdalena Ribbing ny ambassadör för Parkinsonfonden
Magdalena Ribbing är författare, föreläsare och etikettexpert. Det är med stor glädje Parkinsonfonden kan meddela att hon också är vårt nya ansikte utåt. Bakgrunden är att hennes man fick sin parkinsondiagnos för tjugo år sedan. Det är alltid rätt att stödja Parkinsonfonden, säger Magdalena Ribbing.
Läs mer om 'Magdalena Ribbing ny ambassadör för Parkinsonfonden'
Silvia
H.M. Drottning Silvia är beskyddare av Parkinsonförbundets Forskningsfond.