Vi har startat Crowd-funding av projekt

Parkinsonfonden lyfter just nu fram några specifika forskningsprojekt lite extra. Läs mer om projekten och hur du kan vara med att stötta dem via så kallad Crowd-fundning. Vi kallar det "Ditt eget projekt". Om du klickar på knappen kan du läsa mer om vad det innebär.

Ditt eget projekt

“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss

Trygga och säkra gåvor

Parkinsonfonden har ett gåvogiro, ett s k 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Plusgiro 900794-9
Bankgiro 900-7949

Svensk insamlingskontroll

Vi stödjer forskningen

Parkinsonfonden stödjer forskning som kan ge en bättre förståelse av mekanismerna bakom Parkinsons sjukdom och som kan leda till bättre diagnostik och effektivare behandling till nytta för patienter och anhöriga.

Vi är godkända av Givarguiden

Granskad & Godkänd - Givareguiden 2016

Drottningen

H.M. Drottning Silvia är beskyddare av Parkinsonförbundets Forskningsfond.

Drottning Silvia