Parkinsonfonden hanterar personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Från den 25 maj 2018 gäller EUs dataskyddsförordning, GDPR, som lag i alla EUs medlemsstater. Den avser att stärka EU-medborgarnas rättigheter och friheter, särskilt deras rätt av skydd av deras personuppgifter.

Under fliken "Om Parkinsonfonden" kan du se hur och för vilka ändamål Parkinsonfonden hanterar personuppgifter.

“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss