Parkinsonfonden beviljar 11 miljoner till parkinsonforskningen i Sverige

Den 12 oktober 2017 beslöt Parkinsonfondens styrelse att fördela 11 miljoner kronor till 31 forskningsprojekt. Om du går till Forskning/beviljade anslag kan du få information om vilka projekt som beviljades.

Gå sedan gärna till "Nyheter" och läs om Parkinsonfondens nye ambassadör.

“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss