Parkinsonfonden beviljar 11 miljoner till parkinsonforskningen i Sverige

Den 12 oktober 2017 beslöt Parkinsonfondens styrelse att fördela 11 miljoner kronor till 31 forskningsprojekt. Om du går till Forskning/beviljade anslag kan du få information om vilka projekt som beviljades.

Gå sedan gärna till "Nyheter" och läs om Parkinsonfondens nye ambassadör.

“Parkinsonfonden har som sitt huvudsakliga ändamål att stödja klinisk Parkinsonforskning i Sverige”

Läs mer om oss

Trygga och säkra gåvor

Parkinsonfonden har ett gåvogiro, ett s k 90-konto kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll

Plusgiro 900794-9
Bankgiro 900-7949

Svensk insamlingskontroll

Vi stödjer forskningen

Parkinsonfonden stödjer forskning som kan ge en bättre förståelse av mekanismerna bakom Parkinsons sjukdom och som kan leda till bättre diagnostik och effektivare behandling till nytta för patienter och anhöriga.

Vi är godkända av Givarguiden

Drottningen

H.M. Drottning Silvia är beskyddare av Parkinsonförbundets Forskningsfond.

Drottning Silvia